Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης νέων άνεργων γεωτεχνικών

Τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα...


Τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα τους θα έχουν συνολικά 1.840 άνεργοι πτυχιούχοι γεωτεχνικής κατεύθυνσης ηλικίας έως 29 ετών, μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης που υλοποιείται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Το πρόγραμμα αφορά ανέργους γεωπόνους, δασολόγους, γεωλόγους και συναφείς γεωτεχνικές ειδικότητες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο τους και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία στο σύνολο της, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 415 ώρες θεωρητικής κατάρτισης. Η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 2.075 €.

Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.


Για την υποβολή της Αίτησης εδώ.


Σχόλια