Πλησιάζουν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ...

Μεγάλες πληρωμές μέχρι τα Χριστούγεννα - Τι αλλάζει. Πλησιάζουν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν τα Χριστούγεννα θα δουν οι δικαιούχοι χρήματα ...


Μεγάλες πληρωμές μέχρι τα Χριστούγεννα - Τι αλλάζει. Πλησιάζουν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν τα Χριστούγεννα θα δουν οι δικαιούχοι χρήματα στον λογαριασμό τους.

Υπενθυμίζεται πως παραμονές Χριστουγέννων, μεταξύ 20-23 Δεκεμβρίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πιστώσει τα χρήματα για το υπόλοιπο της ενιαίας ενίσχυσης 2022, το πρασίνισμα και το μπόνους των γεωργών νεαρής ηλικίας.

Είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο η πληρωμή της προκαταβολής ύψους 657 εκατ. ευρώ σε περίπου 534.000 δικαιούχους.

Επίσης θα γίνουν οι πληρωμές για τα λιπάσματα, τις ζωοτροφές και την εξισωτική αποζημίωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού αναμένεται μία αλλαγή για την εξισωτική αποζημίωση.


Συγκεκριμένα, η αλλαγή αφορά στις ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων για την χορήγηση της εξισωτικής αποζημίωσης. Συγκεκριμένα δόθηκε παράταση μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον οργανισμό η τροποποίηση της ημερομηνίας αποφασίστηκε, λόγω τεχνικού προβλήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Οι ενστάσεις αφορούν στους πίνακες που είχαν εκδοθεί στις 25 Νοεμβρίου με τους εγκεκριμένους και απορριπτόμενους για την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης.


Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται στην πλατφόρμα eae.opekepe.gov.gr του κυβερνητικού νέφους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών, ενώ η φόρμα υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής είναι προσωποποιημένη και εμφανίζει ανά υπομέτρο τους κωδικούς απόρριψης που αφορούν το συγκεκριμένο χρήστη.

Υπογραμμίζεται ότι οι χρήστες που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης και έχουν απορριφθεί σε παραπάνω από ένα υπομέτρο, πρέπει να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή για κάθε υπομέτρο χωριστά.


Αναφέρεται τέλος πως η ενδικοφανής προσφυγή αφορά σε επαναξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης μέσω της ισχύουσας διαδικασίας και σε ένσταση κατά ενός ή περισσοτέρων κωδικών απόρριψης.
Λιπάσματα

Η ενίσχυση των 60 εκατ. ευρώ για τα λιπάσματα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, αλλά και σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στον πρωτογενή τομέα, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1ης/10/2021 έως και 30/9/2022.
Ζωοτροφές

Σε ό,τι αφορά την επιδότηση των 89 εκατ. ευρώ για τις ζωοτροφές, δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι των κλάδων της αιγοπροβατοτροφίας, της βοοτροφίας, της πτηνοτροφίας και της χοιροτροφίας.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι οι εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 15 βοοειδή να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000 ευρώ.

Σχόλια