Θέση για Γεωπόνο Τ.Ε. ή Π.Ε. στην εταιρεία Nordia AE

Η Nordia AE, μεταξύ άλλων , αναπτύσσει σειρά αγροτικών εφοδίων NORDIAAGRO έχοντας ως στόχο να προσφέρει στους επαγγελματίες του γεωργικού χώ...


Η Nordia AE, μεταξύ άλλων , αναπτύσσει σειρά αγροτικών εφοδίων NORDIAAGRO έχοντας ως στόχο να προσφέρει στους επαγγελματίες του γεωργικού χώρου ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας, βασιζόμενη στην πολυετή εμπειρία της στις φυσικές, ορυκτέςπρώτες ύλες, ενδιαφέρεται να προσλάβει εκπρόσωπο πωλήσεων αγροτικών εφοδίων– Γεωπόνο, με έδρα την Αθήνα

Καθήκοντα της Θέσης

 Εφαρμόζει την εμπορική πολιτική της εταιρίας
 Διατηρεί επαφή με τους υπάρχοντες πελάτες με στόχο την εξασφάλιση διαρκούς συνεργασίας
 Μεριμνά για ανάπτυξη- διεύρυνση του πελατολογίου στην Νότια Ελλάδα καθώς και στο εξωτερικό
 Προωθεί τα προϊόντα της εταιρίας
 Παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά και την απόδοση των προϊόντων με ακριβή τεχνικά επιχειρήματα
 Ενημερώνεται για τις τάσεις της αγοράς σχετικά με την δραστηριότητά της εταιρίας και την εξέλιξη των αναγκών των πελατών με στόχο την κάλυψή τους
 Συνάπτει και καταγράφει τις συμφωνίες με τους πελάτες
 Παρακολουθεί την διαδικασία παράδοσης των παραγγελιών
 Υποστηρίζει τεχνικά με ειδικές γνώσεις το πελατολόγιο του
 Εξασφαλίζει, με την είσπραξη την ολοκλήρωση της πώλησης και την τήρηση των συμφωνηθέντων πιστωτικών όρων
 Προτείνει το ετήσιο προϋπολογισμό της περιοχής της ευθύνης του

Προσόντα

Εκπαίδευση

 Πτυχίο Γεωπονικής Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου

Προϋπηρεσία 3-5 χρόνια προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων Αγροτικών προϊόντων

Άλλα προσόντα

 Άριστη ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας (π.χ. αναφορές, παρουσιάσεις κ.λπ.)
 Προσαρμοστικότητα και ευελιξία
 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 Ικανότητα συλλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών
 Ικανότητα εργασίας με αριθμούς
 Δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών σε Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες
 Άδεια οδήγησης

Ξένες γλώσσες Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητή η γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας
Γνώσεις Η/Υ Καλή γνώση/χρήση προγραμμάτων MSOFFICE


ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :

E. Tsiavou/ Ε.Τσιάβου MSc Mining Engineer NTUA, Aggregates and Perlite Manager, Nordia S.A. 1st km of provincial road Markopoulos-Oropos, 19014 Polydendri Attica, Greece tel +30 22950 22225 (ext.422) | fax +30 22950 22120 | mob +30 6936 132107


ΠΗΓΉ: (pepteg.gr)

Σχόλια