Περιφέρεια Θεσσαλίας : Υπόγειοι αγωγοί άρδευσης σε μήκος 14 χλμ. στον ΤΟΕΒ Ραψάνης

Ξεκινά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η κατασκευή ενός νέου έργου που έχει στόχο την εξοικονόμηση ύδατος και τη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ...


Ξεκινά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η κατασκευή ενός νέου έργου που έχει στόχο την εξοικονόμηση ύδατος και τη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στην Ραψάνη. Πρόκειται για την κατασκευή υπόγειων αγωγών άρδευσης στην περιοχή ευθύνης του ΤΟΕΒ Ραψάνης συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ. Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Εκσυγχρονίζουμε αντλητικά συγκροτήματα και υπογειοποιούμε το δίκτυο άρδευσης για τον ΤΟΕΒ Ραψάνης. Μειώνουμε το κόστος παραγωγής, μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα» δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός. «Πρόκειται για ένα έργο ζωής που στηρίζει τους ανθρώπους της παραγωγής δίνοντάς τους κίνητρα να συνεχίσουν να παράγουν».
Το έργο θα κατασκευασθεί στη κτηματική περιοχή του Τ.Ο.Ε.Β. Ραψάνης και περιλαμβάνει: 

Α) την προμήθεια και τοποθέτηση 13.740μ.μ. υπόγειων πλαστικών αρδευτικών αγωγών από σκληρό PVC. Το υπόγειο αρδευτικό δίκτυο που θα κατασκευασθεί θα αντικαταστήσει το επιφανειακό δίκτυο του Τ.Ο.Ε.Β., με σκοπό τη μείωση απώλειας νερού από το επιφανειακό δίκτυο. 
Οι ανωτέρω διάμετροι και τα μήκη των σωλήνων θα συνδεθούν με υπάρχοντα booster, του υφιστάμενου δικτύου. Θα εγκατασταθεί νέο booster,που θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο και θα τροφοδοτεί τον αγωγό DN280, 16atm.
Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υδροληψιών διπλού ή ενός στομίου καθώς και οι συσκευές ασφαλείας του δικτύου.

Β) την αντικατάσταση του υπάρχοντος ηλεκτρικού πίνακα στο αντλιοστάσιο του ποταμού Πηνειού, με νέο ηλεκτρικό πίνακα, ισχύος 2Χ55KW και Ηλεκτρικό πίνακα ΙNVERTER, που αφορά στο αντλητικό συγκρότημα, για εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, καλύτερη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος και ασφάλεια αυτού.


ΠΗΓΉ:  ertnews.gr

Σχόλια