Από 4,70 έως 5 ευρώ “παίζει” το ελαιόλαδο

Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου οξύτητας 0,3 γραμμών κινείται κάτω από 5 ευρώ ενώ στην Ιταλ...


Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου οξύτητας 0,3 γραμμών κινείται κάτω από 5 ευρώ ενώ στην Ιταλία η μέση τιμή άγγιξε τα 6,03 ευρώ στην Ισπανία τα 5,35 ευρώ και στην Τυνησία τα 5,13 ευρώ.

Στη Μεσσηνία η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου οξύτητας 0,3 γραμμών διαμορφώνεται στα 4,70 ευρώ το κιλό, του ΠΟΠ Καλαμάτα στα 4,80 ευρώ, του βιολογικού ελαιόλαδου στα 5,40 ευρώ ενώ η τιμή του «άσου» (οξύτητας μιας γραμμής) ξεπερνά τα 4 ευρώ. Άριστης ποιότητας ελαιόλαδο (με χαμηλή οξύτητα και θετική οργανοληπτική αξιολόγηση) πωλείται τόσο στην Μεσσηνία όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και πάνω από 5 ευρώ

Στην Ισπανία η τιμή του παρθένου ελαιόλαδου (με οξύτητα μικρότερη από 2 γραμμές) διαμορφώνεται στα 4,88 ευρώ και του λαμπαντέ (με οξύτητα μικρότερη από 3,3 γραμμές)στα 4,8 ευρώ το κιλό.

Στην Ιταλία η τιμή του παρθένου ελαιόλαδου (με οξύτητα μικρότερη από 2 γραμμές) διαμορφώνεται στα 4,92 ευρώ και του λαμπαντέ (με οξύτητα μικρότερη από 3,3 γραμμές)στα 4,03 ευρώ το κιλό.

Τέλος η τιμή των ΠΟΠ ελαιόλαδων στην Ιταλία κυμαίνεται από 7 ευρώ (στη Καλαβρία) μέχρι 25 ευρώ το κιλό (στη Ραβένα)

Θ.Λ.

Σχόλια