Ζητείται γεωπόνος για εργασία ως υπεύθυνος παραγωγής σε αγρόκτημα στην περιοχή του Μαραθώνα Αττικής

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γεωπόνος για εργασία ως υπεύθυνος παραγωγής σε αγρόκτημα στην περιοχή του Μαραθώνα Αττικής. Σχετική εμπειρία και προϋπηρεσία θα εκτ...


ΖΗΤΕΙΤΑΙ γεωπόνος για εργασία ως υπεύθυνος παραγωγής σε αγρόκτημα στην περιοχή του Μαραθώνα Αττικής.
  • Σχετική εμπειρία και προϋπηρεσία θα εκτιμηθούν αναλόγως.
  • Η περίοδος απασχόλησης θα είναι από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2023.
  • Σε περίπτωση καλής συνεργασίας η σχέση εργασίας μπορεί να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου με επέκταση των καθηκόντων σε τομείς γεωπονικού ενδιαφέροντος.
  • Προσφέρουμε σταθερό μηνιαίο μισθό πλήρους απασχόλησης με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη καθώς και σοβαρές προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης.
  • Αποστείλατε βιογραφικά σημειώματα στο tsirbas@seednetltd.com.

Σχόλια