Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει το αγροτικό παρατηρητήριο

Η Κομισιόν εγκαινιάζει το αγροτικό παρατηρητήριο-Το νέο αγροτικό παρατηρητήριο παρέχει στους χρήστες πληθώρα πληροφοριών με ένα μόνο κλικ Ψά...


Η Κομισιόν εγκαινιάζει το αγροτικό παρατηρητήριο-Το νέο αγροτικό παρατηρητήριο παρέχει στους χρήστες πληθώρα πληροφοριών με ένα μόνο κλικ

Ψάχνετε για την πυκνότητα του πληθυσμού, τη μέση απόσταση από τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης ή την ευρυζωνική ταχύτητα σε οποιαδήποτε αγροτική περιοχή, δήμο ή περιοχή στην ΕΕ; Αυτό είναι πλέον εφικτό χάρη στο πρόσφατα εγκαινιασμένο αγροτικό παρατηρητήριο.

Το νέο αγροτικό παρατηρητήριο, που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχει στους χρήστες πληθώρα πληροφοριών με ένα μόνο κλικ για οποιαδήποτε συγκεκριμένη αστική, ενδιάμεση και αγροτική περιοχή στις χώρες της ΕΕ.

Τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την κατανόηση της αγροτικής διάστασης των οικονομικών, κοινωνικών και δημογραφικών συνθηκών και για την ανάληψη δράσης. Το παρατηρητήριο καθιστά δυνατή τη σύγκριση διαφορετικών περιοχών ώστε να αντικατοπτρίζονται οι πολλαπλές διαστάσεις και η ποικιλομορφία των αγροτικών περιοχών.

Χάραξη πολιτικής

Σύμφωνα με την Κομισιόν, αυτό το παρατηρητήριο θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση της χάραξης πολιτικής σχετικά με τις αγροτικές περιοχές, για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των πρωτοβουλιών της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής (αυτό που ονομάζεται αγροτική προστασία) και για την παρακολούθηση της προόδου σχετικά με τους σχετικούς δείκτες για το Σχέδιο Δράσης για την Αγροτική Ανάπτυξη της ΕΕ και το Αγροτικό Σύμφωνο.Επίσης, πολλές ερευνητικές εργασίες για διαφορετικές πτυχές της αγροτικής ζωής θα δημοσιεύονται από το παρατηρητήριο κάθε χρόνο. Αυτή η ζωντανή πλατφόρμα, που διατηρείται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, θα ενημερώνεται τακτικά με νέους δείκτες και οπτικοποίηση δεδομένων. Νέα συνεργατικά εργαλεία θα προστεθούν επίσης στον ιστότοπο αφιερωμένο στο αγροτικό όραμα της ΕΕ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των αγροτικών περιοχών της ΕΕ και ιδίως της Κοινότητας του Συμφώνου για την Υπαίθρου.

Οι αγροτικές περιοχές

Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης μας παρέχουν τρόφιμα, σπίτια, θέσεις εργασίας και βασικές υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Για να διασφαλίσει ότι οι αγροτικές περιοχές μπορούν να συνεχίσουν να διαδραματίζουν αυτούς τους ουσιαστικούς ρόλους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε το 2021 ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ έως το 2040. Προσδιορίζει τομείς δράσης προς ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές και κοινότητες. Ένα Αγροτικό Σύμφωνο και ένα Σχέδιο Αγροτικής Δράσης της ΕΕ με απτές εμβληματικές θέσεις και νέα εργαλεία συμβάλλουν στην επίτευξη των συνολικών στόχων πολιτικής.

Πάνω από 60 δισεκατομμύρια ευρώ είναι διαθέσιμα για αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ, τουλάχιστον το 35% αυτών των κονδυλίων θα διατεθεί σε μέτρα στήριξης της τοπικής ανάπτυξης, του κλίματος, της βιοποικιλότητας, του περιβάλλοντος και της καλής διαβίωσης των ζώων.

Πάνω από το 25% των επενδύσεων στην πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-20 βοήθησαν επίσης να διατηρηθούν ισχυρές οι αγροτικές περιοχές. Η πολιτική συνοχής θα συνεχίσει να επενδύει σε αγροτικές περιοχές μέσω των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου.πηγή: in.gr

Σχόλια