Δημοσιεύθηκαν τα ΦΕΚ για χορήγηση de minimis στον τομέα της καλλιέργειας ελιάς στην Λέσβο & την καλλιέργεια καστανιάς στην Πιερία

De minimis- 21 ευρώ-στρέμμα στις ελιές Λέσβου και 144 ευρώ-στρέμμα στα κάστανα Πιερίας. Πάλι εξαιρέθηκε ο Νομός Λάρισας για τους κασταναπαργ...


De minimis- 21 ευρώ-στρέμμα στις ελιές Λέσβου και 144 ευρώ-στρέμμα στα κάστανα Πιερίας. Πάλι εξαιρέθηκε ο Νομός Λάρισας για τους κασταναπαργωγούς

Δημοσιεύθηκαν τα ΦΕΚ για χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της καλλιέργειας ελιάς στην Λέσβο και την καλλιέργεια καστανιάς στην Πιερία.

Λέσβο

  • Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ορίζονται οι ελαιοπαραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου για αγροτεμάχια ελιάς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2020, διαθέτουν παραγωγικά δέντρα και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας ελιών.
  • Το ύψος του ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε 21 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας ελιών.
  • Κάθε δικαιούχος που θα ενημερωθεί σχετικώς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλει να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, το αργότερο, υπεύθυνη δήλωση για την πληρωμή στην οποία να αναγράφει τα στοιχεία του. 

Διαβάστε το ΦΕΚ (εδώ)

Πιερία

  • Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ορίζονται οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή καστάνων σε αγροτεμάχια καστανιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2021, διαθέτουν παραγωγικά δέντρα και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας καστάνων.
  • Το ύψος του ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε 144 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας καστάνων.
  • Κάθε δικαιούχος που θα ενημερωθεί σχετικώς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλει να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, το αργότερο, υπεύθυνη δήλωση για την πληρωμή στην οποία να αναγράφει τα στοιχεία του. 

Διαβάστε το ΦΕΚ (εδώ)

Υπενθυμίζεται ότι ζημιές στα καστανοπερίβολα υπέστησαν και οι παραγωγοί του Κισσάβου, αλλά δεν συμ[εριελήφθησαν στο συγκεκριμένο πακέτο ενισχύσεων


Σχόλια