Πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 ανέργους -Την ερχόμενη Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Την ερχόμενη Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν επιδοτούμενους ανέργους...


Την ερχόμενη Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν επιδοτούμενους ανέργους ηλικίας 18-30 ετών, προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.


Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 68 εκατ. ευρώ, αφορά στην πρόσληψη 10.000 ανέργων με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και έχει διάρκεια 7 μηνών. 

Η μηνιαία αποζημίωση, ίση με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, θα καταβάλλονται στους ωφελουμένους από τη ΔΥΠΑ. 

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας στο τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TAXISnet μέσω: 


α) Της πλατφόρμας e-Services της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.
β) Gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon .
 

Τα βήματα είναι απλά:


* Η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση και προσδιορίζει τα προσόντα της θέσης.
* Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις.
* Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.
* Η επιχείρηση επιλέγει τον ωφελούμενο και υπογράφουν συμφωνητικό. 


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/ programmata-apasholisis-hrimatodotoumena-apo-to-tamio-anakampsis.

 

Σχόλια