Η τελική κατάταξη δικαιούχων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης & μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2022-2023

Η τελική κατάταξη δικαιούχων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Θα κατανεμηθούν στο σύνολο της χώρας 8,42 εκατ. ευρώ Την τελική κατάταξη των δι...


Η τελική κατάταξη δικαιούχων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Θα κατανεμηθούν στο σύνολο της χώρας 8,42 εκατ. ευρώ

Την τελική κατάταξη των δικαιούχων παραγωγών και την κατανομή των κονδυλίων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2022-2023, με βάση τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που διενέργησαν οι ΠΕ της χώρας, ανακοίνωσε το ΥπΑΑΤ, με απόφαση που αναρτήθηκε στη διαύγεια.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση με όλους τους δικαιούχους ΕΔΩ

Συγκεκριμένα, τα κονδύλια που θα κατανεμηθούν στο σύνολο της χώρας ανέρχονται σε 8.421.942,30 ευρώ και αφορά στην αναδιάρθρωση 5.105,40 στρεμμάτων.

Η κατάταξη των επιλέξιμων αιτήσεων γίνεται σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας.
Οι δράσεις που καλύπτονται

Το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης αμπελώνα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:
  • την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού,
  • την μετεγκατάσταση των αμπελώνων,
  • τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του προγράμματος.
Οι παραπάνω δράσεις περιλαμβάνει το μέτρο της εκρίζωσης – αναφύτευσης, που επιμερίζεται σε εκρίζωση, προετοιμασία εδάφους καιαναφύτευση, το μέτρο της φύτευσης αμπελώνων που περιλαμβάνει προετοιμασία εδάφους και φύτευση, το μέτρο του επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων), καθώς και το μέτρο της βελτίωσης ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε υποστύλωση και κατασκευή αναβαθμίδων.

Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας.

πηγή: in.gr

Σχόλια