ΕΛΓΑ: Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού (30) ΤΕ Γεωπόνων για την Κάλυψη Απρόβλεπτων & Επειγουσών Αναγκών

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, Ειδικότητας ΤΕ Γεωπονίας, Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/202...


Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, Ειδικότητας ΤΕ Γεωπονίας, Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Κάλυψη Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε εδώ η ανακοίνωση για την πρόσληψη 30 συμβασιούχων του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Γεωπονίας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών .


Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕ Τεχν. Γεωπονίας) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: m.mataragka@elga.gr μέχρι την Τετάρτη 15-02-2023 και ώρα 23:59ΠΗΓΗ: (pepteg.gr)

Σχόλια