Η κλιματική κρίση ευνοεί το ελληνικό βαμβάκι ...

Κι όμως η κλιματική κρίση ευνοεί το ελληνικό βαμβάκι -Τα μυστικά ποιότητας του «λευκού» χρυσού της Ελλάδας. Οι παρατηρούμενες αλλαγές στο κ...


Κι όμως η κλιματική κρίση ευνοεί το ελληνικό βαμβάκι -Τα μυστικά ποιότητας του «λευκού» χρυσού της Ελλάδας. Οι παρατηρούμενες αλλαγές στο κλίμα θα είναι επωφελείς για τις αποδόσεις και την ποιότητα του βαμβακιού στην Ελλάδα.

Ένα από τα πολυτιμότερα αγροτικά προϊόντα, είναι το βαμβάκι που δίκαια χαρακτηρίζεται και ως ο «λευκός χρυσός» της Ελλάδας. Η ανοδική πορεία της βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα σταθεροποιήθηκε τα τελευταία χρόνια γύρω στα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα, γεγονός που συνέβαλε να καταστεί το βαμβάκι η σημαντικότερη βιομηχανική καλλιέργεια της χώρας.

Παράλληλα, η Ελλάδα είναι η κύρια χώρα βαμβακοκαλλιέργειας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς διαθέτει το 80% των ευρωπαϊκών εκτάσεων βαμβακοκαλλιέργειας, ακολουθούμενη από την Ισπανία και τη Βουλγαρία.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, οι αποδόσεις του και όλα τα στοιχεία που συμβάλλουν στην ποιότητα του βαμβακιού, καταγράφουν τρεις μελέτες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τις οποίες εκπόνησε κατόπιν σχετικού αιτήματος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος.

Μικρότερη εκπομπή αερίων

Με τις τρεις μελέτες το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών απαντά για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις συγκριτικές υδατικές καταναλώσεις εαρινών καλλιεργειών και την εκπομπή αερίων θερμοκηπίων στην καλλιέργεια βάμβακος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, το βαμβάκι αποδείχθηκε ότι έχει μικρότερη εκπομπή αερίων από όλες τις ανταγωνιστικές συνθετικές ίνες. Όσον αφορά τη μείωση εκπομπής αερίων θερμοκηπίων κατά 20% αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μείωση της εδαφοκατεργασίας, με χρήση μηχανημάτων μικρότερης κατανάλωσης ή / και χρήση φυσικού αερίου, με στοχευμένη λίπανση τόσο χρονική όσο και ποσοτική, με στάγδην υδρολίπανση, με την προώθηση ΑΠΕ αλλά και με τη χρήση παρεμποδισμένων λιπασμάτων σε όλες τις εφαρμογές κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας.

Επίσης, το βαμβάκι είναι λιγότερο υδροβόρο σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές εκτατικές καλλιέργειες, όπως π.χ. το καλαμπόκι. Όσον αφορά την κατανάλωση νερού αυτή μπορεί να μειωθεί με ποικιλίες με μικρότερες απαιτήσεις σε νερό, με γεωργία ακριβείας για διαφοροποιημένη άρδευση, με γεωτεχνική υποστήριξη για έλεγχο της υγρασίας του εδάφους και των κλιματολογικών συνθηκών και του κατάλληλου χρόνου εφαρμογής της άρδευσης.

Όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές το βαμβάκι πιθανότατα να ανταποκρίνεται θετικά στην αύξηση των αθροιστικών ημεροβαθμών ενώ διαπιστώθηκε ότι οι παρατηρούμενες αλλαγές στο κλίμα θα είναι επωφελείς για τις αποδόσεις και την ποιότητα του βαμβακιού στην Ελλάδα.


Η ποιότητα

Τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων για την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού 2016-2022, παρουσιάζει η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα των έργων αφορούν την ταξινόμηση 1% των παραγόμενων δεμάτων βάμβακος σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας καθώς και μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών ποικιλιών βάμβακος που σποροπαράγονται στην Ελλάδα, για την καλλιεργητική περίοδο 2016-2022.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΚΤΒ και της ΔΟΒ, τα έργα εκτελούνται με στόχο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για την πορεία της ποιότητας του ελληνικού βαμβακιού και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, ως χρήσιμο εργαλείο για ενημέρωση των μελών της αλυσίδας βάμβακος και των φορέων, με τελικό σκοπό την καλύτερη διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωσή της και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος.

Τα αποτελέσματα του κυτίου χρώματος στον παρακάτω πίνακα αναλύονται για κάθε έτος χωριστά και αφορούν την αναλογία (%) των τριών βασικών κατηγοριών του κυτίου χρώματος.
Τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά (micronaire, μήκος και αντοχή ινών) στον παρακάτω πίνακα αφορούν το μέσο όρο του σφάλματος που προκύπτει από τα έξι έτη (2016-2022), για το 1% των παραγόμενων δεμάτων σε επίπεδο χώρας και Περιφέρειας.πηγή: in.gr

Σχόλια