Η Αγροτική Εκπαίδευση από το κτήμα στο σχολείο !

Γράφει η Δήμητρα Τρεμπελή  M.Sc.Γεωπόνος ΤΕ-Γεωργικός Σύμβουλος Εκπαιδευτικός ΔΕ Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο και μια απαιτητική κοιν...


Γράφει η Δήμητρα Τρεμπελή 
M.Sc.Γεωπόνος ΤΕ-Γεωργικός Σύμβουλος Εκπαιδευτικός ΔΕ

Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο και μια απαιτητική κοινωνία σημαντικό ρόλο για το μέλλον των παιδιών μας στην σχολική κοινότητα είναι το οικογενειακό περιβάλλον και το νευραλγικό σύστημα παιδείας που καλούμαστε να αποδώσουμε μαζί γνώσεις και επικοινωνία με συνεχής διορθωτικές παρεμβάσεις για καλύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων.

Είναι η καινούργια πρόκληση της καινούργιας εποχής που έχει αρχίσει με την έκρηξη της πληροφορικής και του διαδικτύου, της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος

Τα βιώματα των παιδιών από αγροτική οικογένεια έχουν την μοναδική ιδιότητα να γίνονται αντιληπτά και άμεσα οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν.


Η καθημερινότητα και η επαφή με τον πρωτογενή τομέα βοηθά τα παιδιά μας στην γρήγορη αντίληψη ενός απαιτητικού επαγγέλματος αυτό του Αγρότη Επιχειρηματία με βασικές γνώσεις γεωπονίας, μηχανολογίας, κτηνιατρικών, λογιστικών και πολλών άλλων ειδικοτήτων.

Ένα από τα πιο απαιτητικά και πολυδιάστατα επαγγέλματα που εάν υπάρχουν βάσεις και από τις δύο πλευρές τότε ο πρωτογενής τομέας με την εκπαίδευση-επιμόρφωση δίνει ελπίδες για ένα λαμπρό μέλλον των νέων στην χώρα μας.Η συνεχόμενη κατάσταση υποδηλώνει την διάθεση των εξουσιαζόντων να χρησιμοποιούνται οι αγρότες ως συμπλήρωμα, και όχι ως πρωταγωνιστές, στην πολιτική σκηνή ενώπιον μιας ανταγωνιστικής αγροτικής πολιτικής.
Καλούμαστε να ενισχύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους αυριανούς παραγωγούς επιχειρηματίες που θα προστατεύουν την υγεία μας, τη φύση και τον ιδιαίτερο πολιτισμό μας.

Υποψήφια πολιτευτής ΤΡΕΜΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ με την Ελληνική Λύση Ν.Ημαθίας


Σχόλια