Δίκαιες αποζημιώσεις ώστε να επισπευσθούν οι εργασίες λειτουργίας του υδροηλεκτρικού φράγματος στη Μεσοχώρα

Δίκαιες αποζημιώσεις για τη Μεσοχώρα ζητά ο Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος «Η Βύτσιστα» με επιστολή στον Κ. Σκρέκα - Τάσσεται υπέρ της άμεσης λει...


Δίκαιες αποζημιώσεις για τη Μεσοχώρα ζητά ο Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος «Η Βύτσιστα» με επιστολή στον Κ. Σκρέκα - Τάσσεται υπέρ της άμεσης λειτουργίας του πολύπαθου έργου

Υπέρ της άμεσης ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων διαδικασιών -εκπόνηση μελετών για ανέγερση νέου οικισμού, καθορισμού ύψους και χρόνου καταβολής αποζημιώσεων κ.λπ.- ώστε να επισπευσθούν οι εργασίες λειτουργίας του υδροηλεκτρικού φράγματος Μεσοχώρας, τάσσεται με επιστολή του προς τον υπουργό Ενέργειας το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου Μεσοχώρας «Η Βύτσιτσα».

Πιο συγκεκριμένα, η σχετική επιστολή του προς τον κ. Κ. Σκρέκα -η οποία έχει κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Πύλης, τον διοικητή της ΔΕΗ και τους αρχηγούς των κομμάτων- αναφέρει τα εξής:
Ο «ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ «Η ΒΥΤΣΙΣΤΑ» εκφράζει και εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Μεσοχώρας και των εξ αυτής καταγόμενων εν γένει, τους οποίους ενώνει η αγάπη και η έγνοια για τον τόπο τους και η διάθεσή τους να συνδράμουν στην επίλυση των προβλημάτων του, ένα από τα σημαντικότερα των οποίων είναι το Υδροηλεκτρικό Έργο. Κοινό τόπο αποτελεί ότι πρόκειται για έργο ύψιστου δημόσιου συμφέροντος και ενδιαφέροντος, στη λειτουργία του οποίου είμαστε πρόθυμοι να συνδράμουμε και να συμπράξουμε.

Στην πρόσφατη επίσκεψή σας στη Μεσοχώρα, τοποθετήσατε την έναρξη της έμφραξης και της λειτουργίας του ταμιευτήρα νερού περί τον μήνα Ιούλιο του 2024 και επισημάνατε το γεγονός ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να επιτύχει μειωμένη εισαγωγή φυσικού αερίου ύψους 120 εκατ. ευρώ εάν το έργο είχε ήδη τεθεί σε λειτουργία, γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών ολοκλήρωσης και λειτουργίας του, δεδομένων των διεθνών εξελίξεων και της ενεργειακής κρίσης.

Ήδη έχει περάσει ένα έτος από την υπογραφή της απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για το Υδροηλεκτρικό Έργο, χωρίς να υπάρξει καμία περαιτέρω ενέργεια ή ενημέρωση από τους αρμόδιους.

Οι πρόσφατες δε εξαγγελίες σας ότι η ΔΕΗ θα προχωρήσει στην απαλλοτρίωση σύμφωνα με τον Ν. 2882/2001, καταβάλλοντας αποζημίωση το διπλάσιο της αντικειμενικής αξίας, άλλως το 30% της εμπορικής αξίας των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, θορύβησε και δυσαρέστησε τους κατακλυζομένους, δεδομένου ότι μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις των τοπικών αρχών με τη ΔΕΗ και την Πολιτεία, ψηφίστηκε ο Νόμος 3734/2009/ ο οποίος καθόρισε σαφώς μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης για τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα. Ως εκ τούτου, το κλίμα ανησυχίας και δυσαρέσκειας, αντί να εκτονωθεί εντάθηκε και δυνάμωσαν ιδιαίτερα οι φωνές των αντίθετα με το έργο διακειμένων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις εξαγγελίες σας ως ένα επιπλέον επιχείρημα στη ρητορική τους περί επιζήμιου για τον τόπο μας έργο, δημιουργώντας επιπλέον σύγχυση και ανασφάλεια.

Κατόπιν τούτων, προτείνουμε να εφαρμοστεί και στην προκειμένη περίπτωση ο Νόμος 3734/2009 αναφορικά με τον καθορισμό της αποζημίωσης για τα απαλλοτριωθέντα και μάλιστα προσαυξημένη κατά 20% αφενός λόγω του πληθωρισμού, αφετέρου δε λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών των ακινήτων.

Οι κάτοικοι είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με όλους τους φορείς και την Πολιτεία, ωστόσο πρέπει το ίδιο το Κράτος και η Κεντρική Διοίκηση να φροντίσουν με ενέργειές τους να αρθούν οι εύλογες και δικαιολογημένες ανησυχίες τους, διότι καλούνται να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες, δίχως διασφαλίσεις και δίχως να γνωρίζουν επακριβώς την τύχη της κοινότητάς τους.

Η επί μακρόν αναβλητικότητα επιτείνει το κλίμα ανασφάλειας των Μεσοχωριτών, οι οποίοι βρίσκονται σε ομηρία επί δύο σχεδόν δεκαετίες και έχουν κατ’ επανάληψη εμπλακεί σε χρονοβόρες και κοστοβόρες δικαστικές διαδικασίες, που και όχι μόνο δεν έδωσαν λύση, αλλά και παρέτειναν την ομηρία τους. Παράλληλα δίνει φωνή και επιχειρήματα σε όσους δημιουργούν εντυπώσεις, κινούμενοι ιδεοληπτικά προς εξυπηρέτηση ίδιων συμφερόντων, εμποδίζοντας σε μεγάλο βαθμό τη συσπείρωση και την ενότητα των κατοίκων του οικισμού, γεγονός που λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ολοκλήρωση του έργου.

Εκτιμώντας τη συμβολή σας και αναγνωρίζοντας τη διάθεσή σας να δώσετε οριστική λύση στο ζήτημα, σε συνέχεια της συνάντησής μας στο γραφείο σας, για άλλη μία φορά τονίζουμε την ανάγκη έγκαιρης, προγραμματισμένης και σε σύντομο χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών. Ιδίως του ζητήματος της μετεγκατάστασης των κατοίκων (λ.χ. εκπόνηση και εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών για την ανέγερση νέου οικισμού, κατασκευή των υποδομών και συναφή), αλλά και του καθορισμού του ύψους και του χρόνου καταβολής των αποζημιώσεων κ.λπ. Αντίστοιχες ρυθμίσεις που υπήρξαν και στο παρελθόν (λ.χ. ν. 3066/2002, ν. 3734/2009 κ.λπ.), απέδειξαν ότι οι αντιδρώντες στο έργο μικρή μερίδα κατοίκων εκπροσωπούν και έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην συσπείρωση της σιωπηλής πλειοψηφίας των κατοίκων που αθρόα προσήλθαν για την υπογραφή των προσυμφώνων.

Στη σημαντική αυτή προσπάθεια, επιθυμούμε να συμμετέχουμε αναλαμβάνοντας θετικές πρωτοβουλίες και αποτελώντας αξιόπιστους συνομιλητές και συμμάχους σας, έχοντας τη στήριξη των μελών και των συγχωριανών μας, πλέον των 200 που έχουν μέχρι σήμερα υπογράψει το συνημμένο στην παρούσα υπόμνημα των θέσεων του Συλλόγου μας, αλλά και πολλών άλλων που έχουν εκδηλώσει τη στήριξή τους προφορικά ή ηλεκτρονικά. Συμμετοχή που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά όταν ο κάθε δικαιούχος θα γνωρίζει ακριβώς τους όρους που θα ισχύσουν και τη διαδικασία που θα εφαρμοσθεί.
Αναμένουμε άμεσα την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες».


Σχόλια