ΥΠΕΣ -A’ Κύκλος Κινητικότητας 2023: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για κάλυψη κενών θέσεων

Με ανακοίνωση του, το υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτημάτων των φορέων για...


Με ανακοίνωση του, το υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτημάτων των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη ή προσωρινών υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου 2023, παρατείνονται ως ακολούθως:

— Το πρώτο στάδιο πρωτογενούς υποβολής αιτημάτων από όλους τους φορείς παρατείνεται έως και τις 8/3/2023.

— Για το δεύτερο στάδιο ελέγχου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Σχόλια