Στήριξη ζωικού κεφαλαίου από το «Ουκρανομέτρο»- Εκταμιεύτηκαν 7 εκατ. ευρώ σε 3.750 δικαιούχους

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή πληρωμή συνολικού ποσού 7.125.334,50 ευρώ, που αφορά 3.750 δικαιούχους του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήρι...


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή πληρωμή συνολικού ποσού 7.125.334,50 ευρώ, που αφορά 3.750 δικαιούχους του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ, που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», κατόπιν εξέτασης του συνόλου των ενστάσεων, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης 2ης Πρόσκλησης για την περίπτωση των νεοεισερχόμενων κτηνοτρόφων στην ΕΑΕ 2021. 

Συνολικά, για το Μέτρο 22 ενισχύθηκαν 69.136 κτηνοτρόφοι, με συνολικό ποσό στήριξης 94.185.899,00 ευρώ για τους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας, της βοοτροφίας, της πτηνοτροφίας και της χοιροτροφίας. 1η πληρωμή 85.836.999, 2η πληρωμή 1.223.565, 3η πληρωμή 7.125.334. Σύνολο 94.185.899.

Σχόλια