Η “γη της πατάτας” - μεγέθους baby -στην Κίνα βελτιώνει την ποιότητα & αυξάνει τη σοδειά της

Καθώς πλησιάζει η περίοδος σποράς της πατάτας, οι πατάτες μεγέθους baby από την Κομητεία Σιτζί που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Κίνας φτάν...


Καθώς πλησιάζει η περίοδος σποράς της πατάτας, οι πατάτες μεγέθους baby από την Κομητεία Σιτζί που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Κίνας φτάνουν στους καλλιεργητές πατάτας της ευρύτερης περιοχής, που έχει ηγετική θέση στην παραγωγή πατάτας σε ολόκληρη την Κίνα.

Η κομητεία, αναφέρεται μερικές φορές ως “η γη της πατάτας” στην Κίνα επέτυχε πρόσφατα μία μεγάλη αύξηση στη σοδειά της παραγωγής πατάτας που οφείλεται μερικώς, στις νέες τεχνικές αρχικής ελεγχόμενης καλλιέργειας σε κλειστό χώρο, που αναπτύσσει το τοπικό κέντρο καλλιέργειας, με στόχο την αποδοτική βελτίωση της παραγωγής πατάτας.

Ο Χι Τζιαντόνγκ γενικός διευθυντής στο κέντρο έχει αναλάβει την προώθηση της πατάτας-baby στους καλλιεργητές της περιοχής.

“Οι πατάτες baby που καλλιεργούμε εδώ, δεν έχουν ασθένειες ή άλλα δηλητήρια που μπορούν να εντοπιστούν στο έδαφος. Αυτό συμβαίνει καθώς η αρχική καλλιέργειά τους γίνεται σε ένα καθαρό εσωτερικό περιβάλλον”, εξηγεί ο ίδιος.

“Τα καλύτερα φιντάνια επιλέγονται και τοποθετούνται σε ράφια, ενώ οι ρίζες τους κρέμονται σε κουτιά και ψεκάζονται με νερό, ώστε η καλλιέργεια και η ανάπτυξή τους να γίνεται ταχύτατα”.

Σχόλια