Χρ. Τριαντόπουλος: Θα ενισχυθούν οικονομικά οι παραγωγοί αμυγδάλων των Καναλίων Μαγνησίας

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί στενή συνεργασία του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και υποψήφιου Βουλευτή Μαγνησίας με τη Νέα Δημοκρατία, ...


Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί στενή συνεργασία του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και υποψήφιου Βουλευτή Μαγνησίας με τη Νέα Δημοκρατία, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, με τον συνεταιρισμό και τους αμυγδαλοπαραγωγούς της περιοχής των Καναλίωναναφορικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η τοπική παραγωγή από μύκητα που έχει προσβάλει συγκεκριμένη ποικιλία, αλλά και από ασθένειες σε άλλες ποικιλίες, στο πλαίσιο των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Μία συνεργασία, ειδικότερα, που περιλάμβανε συχνές επισκέψεις και συσκέψεις, την κινητοποίηση του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, τη στενή επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και την εμπλοκή ειδικών στην προσπάθεια να προωθηθεί πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της αμυγδαλοκαλλιέργειας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας και μετά από σχετικό αίτημα, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ξεκίνησε φέτος η δρομολόγηση της διαδικασίας χορήγησης ειδικής κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για τους αμυγδαλοπαραγωγούς της ευρύτερης περιοχής των Καναλίων, όπου η παραγωγή -πέραν των ακραίων καιρικών φαινομένων- πλήττεται από μύκητα στην ποικιλία «φυρανιά» και αδυναμίες σε άλλες ποικιλίες αμυγδάλων λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Έτσι, μετά από ομόφωνη απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής υπό τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, στις 26 Ιανουαρίου 2023, υποβλήθηκε εγγράφως εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής, στις 6 Φεβρουαρίου 2023, προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας γεωργικού τομέα προς τους καλλιεργητές αμυγδάλων στην ευρύτερη περιοχή των Καναλίων. Συγκεκριμένα, η Κυβερνητική Επιτροπή -με βάση και το σχετικό σημείωμα του ΕΛΓΑ-εισηγήθηκε ενίσχυση που αγγίζει τα 90 ευρώ ανά στρέμμα προς τους κατά κύριο επάγγελμα καλλιεργητές αμυγδάλων, με την ενίσχυση να περιορίζεται στο 50% για τις περιπτώσεις των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Η εν λόγω εισήγηση, λοιπόν, έχει ενταχθεί στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εμπλεκόμενων Υπουργείων για την παροχή ενίσχυσης ήσσονος σημασίας κατά την τρέχουσα περίοδο, με αποτέλεσμα να δρομολογούνται οι σχετικές διαδικασίες όλη αυτή την περίοδο, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, του Προέδρου του ΕΛΓΑ και των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλοςσημείωσε ότι «αναγνωρίζοντας τα προβλήματα στην παραγωγή από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, οι αμυγδαλοκαλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής των Καναλίων εντάχθηκαν –μετά και από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής- στονσχεδιασμό της χορήγησης ειδικής ενίσχυσης κατά την τρέχουσα περίοδο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Οικονομικών».

πηγή:  ertnews.gr

Σχόλια