Δυτική Μακεδονία : Ξεκινά η δήλωση αγροτεμαχίων στον αναδασμό Μαρίνας Ν. Φλώρινας

Ξεκινάει την Δευτέρα 6 Μαρτίου η δήλωση των αγροτεμαχίων στην υπό αναδασμό περιοχή του αγροκτήματος Μαρίνας Ν. Φλώρινας, έως την Πέμπτη 13...


Ξεκινάει την Δευτέρα 6 Μαρτίου η δήλωση των αγροτεμαχίων στην υπό αναδασμό περιοχή του αγροκτήματος Μαρίνας Ν. Φλώρινας, έως την Πέμπτη 13 Απριλίου 2023 στο Κοινοτικό Κατάστημα της Μαρίνας για να τα δηλώσουν.

Το ωράριο λειτουργίας του γραφείου του αναδασμού στην Κοινότητα της Μαρίνας είναι: Δευτέρα έως και Παρασκευή 9:00 έως 14:00 και κάθε Πέμπτη και το απόγευμα 17.00 έως 20.00, για όσους δεν μπορούν τις πρωινές ώρες.


Θα πρέπει να προσκομιστούν:

1. Υπεύθυνη δήλωση Κτηματία (Συμπληρώνεται στο γραφείο του αναδασμού).
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (Υποχρεωτικά σε φωτοτυπία).
3. Έγγραφο ΑΦΜ(φωτοτυπία).
4. Αντίγραφα τίτλων κυριότητας (Συμβολαιογραφικά έγγραφα, Δικαστικές
Αποφάσεις, Παραχωρητήρια) εφ’ όσον υπάρχουν (σε φωτοτυπία).
5. Έγγραφα κληρονομικής διαδοχής (Ληξ. Πράξη θανάτου, Πιστοποιητικά εγγυτέρων
συγγενών, Πρακτικά δημοσίευσης διαθήκης για κληρονομικό δικαίωμα, σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι κυριότητας).
6. Αντίγραφο Ε9 (τελευταίου έτους, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι
κυριότητας).
7. Ένορκη βεβαίωση (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι κυριότητας).
8. Μισθωτήρια Συμβόλαια και αντίγραφα δηλώσεων καλλιέργειας (σε περίπτωση που
δεν υπάρχουν τίτλοι κυριότητας).
9. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και απόσπασμα κτηματολογικού
πίνακα από την ανάρτηση του Εθνικού Κτηματολογίου ή αποδεικτικό υποβολής
δήλωσης του Ν.2308/1995 για το Ελληνικό Κτηματολόγιο (εφ’ όσον έχει γίνει
δήλωση, σε φωτοτυπία).


πηγή:ertnews.gr

Σχόλια