Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι Γεωπόνοι-Φυτοϋγειονομικοί και Ποιοτικοί ελεγκτές του Τμήματος Π.Φ.Ε της Π.Ε Έβρου προχώρησαν στην δέσμευση και ακολούθως στην απόρριψη (μέσω επαναποστολής ή καταστροφής) των ακατάλληλων προς εισαγωγή φορτίων.
Τα φορτία

Σε 578 ανήρθαν οι περιπτώσεις φρούτων και λαχανικών, που εισήχθησαν το 2022 στην ΕΕ με υπερβολική παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, από τις οποίες πάνω από τα μισές προέρχονται από την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2022, στο Σύστημα Ταχείας Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) καταγράφηκαν από τις χώρες που το αποτελούν συνολικά 578 ειδοποιήσεις για ακατάλληλα φρούτα και λαχανικά, τα οποία έφτασαν στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είτε από τρίτες χώρες είτε ακόμα και από την ίδια την ΕΕ.

Το 50,52% (292 ειδοποιήσεις) των φορτίων, που απορρίφτηκαν αντιστοιχούν σε ακατάλληλα για κατανάλωση εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2022, τα οποία προσπάθησε η Τουρκία να εισαγάγει στις αγορές των χωρών μελών της ΕΕ.

ΠΗΓΗ: in.gr