ΑΚΚΕΛ: Γιατί οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα δεν ζητούν την επιδότηση βοσκής αιγοπροβάτων όπως έκανε η Γερμανία;

Οι Γερμανοί κτηνοτρόφοι από το 2014 λαμβάνουν επιδότηση για κάθε αίγα ή πρόβατο 55€ αρκεί να βόσκει στα λιβάδια. Με την αιτιολογία ότι το κό...


Οι Γερμανοί κτηνοτρόφοι από το 2014 λαμβάνουν επιδότηση για κάθε αίγα ή πρόβατο 55€ αρκεί να βόσκει στα λιβάδια. Με την αιτιολογία ότι το κόστος ανά ζώο που βόσκει έξω είναι μεγαλύτερο από τα βιομηχανικής εκτροφής ζώα καθώς επίσης ότι με την βοσκή ενισχύεται η βιοποικιλότητα. 

Η επιδότηση αυτή έχει σταματήσει με την νέα ΚΑΠ και η γερμανική κυβέρνηση έχει υποβάλλει αίτημα να συνεχιστεί εκ νέου το καθεστώς της επιδότησης βοσκής. 

Η επιδότηση αυτή είναι ξεχωριστή από τις υπόλοιπες επιδοτήσεις, τις οποίες οι Γερμανοί λαμβάνουν κανονικά.

Οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα από το 2014 μέχρι σήμερα δεν υπέβαλαν ποτέ αίτημα ώστε οι κτηνοτρόφοι να μπορούν να πάρουν αυτά τα χρήματα. 

Αν υπολογίσουμε και τα χαμένα χρήματα από το καθεστώς καλής ευζωΐας των ζώων οι Έλληνες κτηνοτρόφοι έχασαν από το 2014 ως σήμερα περίπου 90€ κάθε χρόνο, ανά ζώο.

Αυτό συμβαίνει όταν οι αστικές κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται για τον πρωτογενή τομέα.

Σχόλια