Σοβαρό έλλειµµα ρευστότητας φαίνεται να αντιµετωπίζουν αυτόν τον καιρό οι περισσότερες αγροτικές εκµεταλλεύσεις

Καλλιεργητική χρονιά υψηλού ρίσκου, με έλλειψη ρευστότητας, υψηλά επιτόκια και κουτσό ΟΣΔΕ Σοβαρό έλλειµµα ρευστότητας φαίνεται να αντιμετωπ...


Καλλιεργητική χρονιά υψηλού ρίσκου, με έλλειψη ρευστότητας, υψηλά επιτόκια και κουτσό ΟΣΔΕ
Σοβαρό έλλειµµα ρευστότητας φαίνεται να αντιμετωπίζουν αυτόν τον καιρό οι περισσότερες αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Σοβαρό έλλειµµα ρευστότητας φαίνεται να αντιμετωπίζουν αυτόν τον καιρό οι περισσότερες αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, καθώς προχωράει η νέα καλλιεργητική περίοδος για το σύνολο των προϊόντων και όχι µόνο για τις εαρινές.

Τα γεγονότα των τελευταίων ηµερών και ειδικά η υπόθεση της Credit Suisse, έχει προσθέσει ανησυχίες και στους επαγγελµατίες του αγροτικού χώρου αναφορικά µε την πιστωτική πολιτική που θα ακολουθήσουν απέναντί τους από ’δω και µπρος οι τράπεζες. Αν δηλαδή θα υπάρχει επαρκής πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό και ιδίως σε κεφάλαια κίνησης. Θέµα τίθεται βεβαίως και για το επιτόκιο που θα κληθούν να πληρώσουν στο τέλος της χρονιάς.

Ήδη το κόστος δανεισµού ακολουθεί αυξητική τάση, ως αποτέλεσµα των αποφάσεων της ΕΚΤ, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεασθεί περαιτέρω και από το κλίµα των ηµερών.

Σοβαρό θέµα τίθεται πάντως και από τις ειδικότερες συνθήκες που επικρατούν µε αφετηρία το ΟΣ∆Ε. Είναι γνωστό ότι οι εµπορικές τράπεζες συνδέουν το άνοιγµα της χρηµατοδοτικής γραµµής κάθε αγρότη και φυσικά την γνωστή Κάρτα Αγρότη, µε την εικόνα της νέας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣ∆Ε 2023), διαδικασία η οποία για άλλη µια χρονιά δεί


ΠΗΓΗ: (agronews.gr)

Σχόλια