Oι Πτυχιούχοι των οικονομικών τμημάτων ΤΕΙ εγγράφονται υποχρεωτικά στο Οικονομικό Επιμελητήριο

Με νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή οι πτχιούχοι όλων των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης των ΤΕΙ εγγράφονται υποχρεωτικά στο Οι...


Με νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή οι πτχιούχοι όλων των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης των ΤΕΙ εγγράφονται υποχρεωτικά στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) και με ΠΔ ρυθμίζονται δικαιώματα επαγγελματικής άδειας. Ταυτοχρόνως προστίθενται σοβαρά αδικήματα που αποτελούν κώλυμα για την εγγραφή μέλους και αναμορφώνονται τα πειθαρχικά παραπτώματα, ώστε να συμπεριληφθεί και η παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών.


Οι σχετικές ρυθμίσεις, περιλαμβάνονται σε ειδικό κεφάλαιο με τίτλο, «ζητήματα Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος», στο νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης των συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, με τη μορφή «πολυνομοσχεδίου σκούπα», με ποικίλες ρυθμίσεις πολλών υπουργείων συνολικά 132 άρθρων, με τίτλο: «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Εγγραφή πτυχιούχων ΤΕΙ στο ΟΕΕ

Ειδικότερα η νέα ρύθμιση για τους πτυχιούχους ΤΕΙ, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «αποσκοπεί στο να συμπεριληφθούν οι πτυχιούχοι όλων των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης των ΤΕΙ στους υπόχρεους εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Επίσης προστίθενται σοβαρά αδικήματα που έχουν παραλειφθεί και αποτελούν κώλυμα για την εγγραφή μέλους και καθορίζονται οι λόγοι και οι προϋποθέσεις διαγραφής μέλους».

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση, όπως περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή, με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα μέλη Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 1100/1980» (Άρθρο 18) αναλυτικά αναφέρει τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 3 του ν. 1100/1980 (Α’ 295) περί μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ): α) στην περ. γ) της παρ. 3 συμπληρώνονται οι πτυχιούχοι τμημάτων που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΟΕΕ, β) στις παρ. 5 έως 7 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) η περ. β) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 τροποποιείται ως προς τα αναφερόμενα αδικήματα, δ) προστίθεται παρ. 10 σχετικά με τους λόγους διαγραφής των μελών του ΟΕΕ, και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3 Μέλη

1.Ως μέλη του Ο.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), του Πανεπιστημίου Πειραιά (Πρώην Α.Β.Σ.Π.), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην Α.Β.Σ.Θ.), των Οικονομικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι οικονομικών σχολών ή τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

2. Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του Ο.Ε.Ε. οι πτυχιούχοι πολιτικών, διοικητικών ή νομικών επιστημών, ημεδαπών ή αλλοδαπών ανωτάτων σχολών εφόσον κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ασκούν αποδεδειγμένως επαγγέλματα που προσιδιάζουν στην ιδιότητα του οικονομικού επιστήμονα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

3. Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος:

α) οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, εφόσον χρησιμοποιούν το διδακτορικό τους δίπλωμα για επαγγελματικούς λόγους,

β) οι κάτοχοι βασικού πτυχίου πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος,

γ) οι κάτοχοι πτυχίου τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

4.Οι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών της παρ. 2 του άρθρου αυτού, οι οποίοι απέκτησαν το πτυχίο τους μετά την 1.1.1980, καθώς και όσοι αποκτήσουν την ιδιότητα του φοιτητή των σχολών αυτών μέχρι την 31 Δεκ. 1984 δικαιούνται να ζητήσουν και να λάβουν προσωρινή άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ετών από την ημερομηνία που έλαβαν το πτυχίο τους, χωρίς να καθίστανται μέλη του. Η άδεια αυτή έχει διάρκεια 2 ετών και ανακαλείται εφόσον μέσα στην προθεσμία αυτή δεν προσκομισθούν από τους ενδιαφερόμενους τα αναγκαία δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι άρχισαν να ασκούν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόληση. Εάν αποδείξουν εμπροθέσμως την έναρξη της άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος ως κύριας βιοποριστικής απασχόλησής τους, υποχρεούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ, πριν από τη χορήγηση οριστικής επαγγελματικής άδειας.

5. Οι πτυχιούχοι ανώτατων οικονομικών σχολών της παρ. 1 και οι διδάκτορες ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των σχολών της παρούσας δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του Ο.Ε.Ε., εφόσον δεν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους ή είναι μέλη άλλου Επιμελητηρίου στο οποίο η εγγραφή δεν προϋποθέτει την ύπαρξη πτυχίου. Επίσης δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι διδάκτορες, των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της παρ. 3.

6.Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., καθορίζονται επακριβώς τα οικονομολογικά επαγγέλματα των οποίων η άσκηση προϋποθέτει την επαγγελματική άδεια της περ. η του άρθρου 2, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας, το εργασιακό περιεχόμενο κάθε επαγγέλματος από τα παραπάνω, καθώς επίσης και οι διαδικασίες για να αποδεχθεί η άσκησή τους.

6. Για την έναρξη ή συνέχιση της άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, μετά την 1η Ιανουαρίου 1986 απαιτείται η κατοχή επαγγελματικής άδειας του Ο.Ε.Ε.. Όσοι πτυχιούχοι άλλων σχολών και ειδικοτήτων, εκτός από αυτές που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 ή μη πτυχιούχοι μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες ασκούν αποδεδειγμένως, κατά τη δημοσίευση των παραπάνω π.δ. επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται επαγγελματική άδεια του Ο.Ε.Ε., εξακολουθούν να τα ασκούν ακωλύτως, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

7.Ως μέλη του Ο.Ε.Ε. εγγράφονται Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς που κατοικούν μονίμως στην Ελλάδα ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω δεν μπορούν να εγγραφούν ως μέλη εφόσον, μετά τη λήψη του πτυχίου τους:

α) καταδικάστηκαν αμετακλήτως σε ποινή κάθειρξης ή

β) καταδικάστηκαν αμετακλήτως για πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, δωροληψία, απιστία, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων δημοσίου, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα του 19ου Κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), παράβαση καθήκοντος, χρεοκοπία, λαθρεμπορία και παράβαση της νομοθεσίας για την εμπορία των ναρκωτικών.

8. Αν μέλος εγγράφηκε στο μητρώο μελών του Ο.Ε.Ε. προσκομίζοντας πλαστό πτυχίο, το Ο.Ε.Ε. διαγράφει αυτό από το εν λόγω μητρώο. Στην ποινική δίκη που αφορά την πλαστογραφία ή τη χρήση πλαστού εγγράφου του προηγούμενου εδαφίου, το Ο.Ε.Ε. δύναται να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγον για την υποστήριξη της κατηγορίας.

9.Tα μέλη του Ο.Ε.Ε. διαγράφονται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εφόσον καταδικαστούν αμετάκλητα για τα αδικήματα της παρ. 8. Επίσης, τα μέλη του Ο.Ε.Ε. διαγράφονται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., κατόπιν αίτησής τους, αν αποδείξουν εγγράφως ότι δεν ασκούν το οικονομικό επάγγελμα στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές μέλους μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.».

Άδειες και αμοιβές για υπαλλήλους του δημοσίου

Η νέα ρύθμιση καθορίζει τις ημέρες απουσίας των μελών της Κεντρικής Διοίκησης και των Πρόεδρων και Γενικών Γραμματέων των τοπικών διοικήσεων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντα των θέσεων τους και εξομοιώνεται η αμοιβή των μελών των τοπικών διοικήσεων με την αμοιβή των μελών της κεντρικής διοίκησης.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση, όπως περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή, με τίτλο: «Ρύθμιση ζητημάτων μελών κεντρικών και τοπικών διοικήσεων Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (άρθρο 19) αναλυτικά αναφέρει τα ακόλουθα:

– Τροποποίηση παρ. 8 και 14 άρθρου 9 ν. 1100/1980

1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980 (Α’ 295), περί κεντρικών και τοπικών διοικήσεων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) δικαιούνται άδειας απουσίας από την υπηρεσία τους χωρίς περικοπή αποδοχών, μέχρι έξι (6) ημέρες το μήνα. Ειδικώς ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας και ο Οικονομικός Επόπτης της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετειται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, δικαιούνται άδειας απουσίας από την υπηρεσία τους χωρίς περικοπή αποδοχών, μέχρι δέκα (10) ημέρες το μήνα, για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά τους. Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε., εφόσον είναι υπάλληλος του δημόσιου τομέα, πλην των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., δύναται να πάρει άδεια απουσίας από την υπηρεσία του για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του ή κατόπιν δηλώσεώς του να παραμείνει στην υπηρεσία του ασκώντας παράλληλα τα καθήκοντά του. Σε κάθε περίπτωση, διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική του ιδιότητα, εκτός από το δικαίωμα να λαμβάνει μισθό από την υπηρεσία του.».

2.Το τρίτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980, τροποποιείται ως προς την εξομοίωση των αμοιβών των μελών των τοπικών διοικήσεων με τις αμοιβές των μελών της κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., και η παρ. 14 διαμορφώνονται ως εξής:

«14. Τα μέλη των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. εφόσον είναι υπάλληλοι ή μισθωτοί του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, δεν μετατίθενται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Επίσης δικαιούνται να παίρνουν άδεια απουσίας, χωρίς αποδοχές, τρεις (3) το πολύ ημέρες το μήνα, για να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά τους. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικήσεων καταβάλλεται σε όλους από το Ο.Ε.Ε. αποζημίωση ίση με την αποζημίωση που προβλέπεται για τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης και έως δύο (2) συνεδριάσεις το μήνα. Τα μέλη Τοπικών Διοικήσεων που διαμένουν έξω από την έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος δικαιούνται να αποζημιωθούν για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους.».

Πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμορφώνεται η διάταξη περί των πειθαρχικών παραπτωμάτων ώστε να συμπεριληφθεί και η παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών. Επίσης ορίζεται η διαδικασία είσπραξης των χρηματικών κυρώσεων που επιβάλλονται λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση, όπως περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή, με τίτλο: «Πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Είσπραξη προστίμων» (άρθρο 20) αναλυτικά αναφέρει τα ακόλουθα:

Πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Είσπραξη προστίμων –

Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 10 ν. 1100/1980

1.Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1100/1980 (Α’ 295), περί πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται η παράβαση καθηκόντων και υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα νόμο ή σε αποφάσεις των οργάνων του Ο.Ε.Ε. ή στον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, η ασυμβίβαστη προς την επιστημονική δεοντολογία διαγωγή, η αποδεδειγμένη πλημμέλεια και η ανάρμοστη ή αναξιοπρεπής συμπεριφορά των μελών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, επιφυλασσόμενης της εφαρμογής του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95).».

2.Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1100/1980, τροποποιείται ως προς τον τρόπο είσπραξης των επιβαλλόμενων χρηματικών κυρώσεων, και διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Τα ποσά των ποινών της παρ. 3 θεωρούνται έσοδα του Ο.Ε.Ε. και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των εσόδων του Ο.Ε.Ε.».


πηγή: ECOPRESS

Σχόλια