Περιφέρεια Θεσσαλίας :Προχωρούν οι μελέτες για έργα κάλυψης των αρδευτικών αναγκών σε 600.000 στρέμματα αγροτικής γης

Όπως ανακοινώνει η περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρούν οι μελέτες που οδηγούν σε έργα για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών σε περισσότερα από 60...


Όπως ανακοινώνει η περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρούν οι μελέτες που οδηγούν σε έργα για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών σε περισσότερα από 600.000 στρέμματα αγροτικής γης στη Θεσσαλία, στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ και στην Κοιλάδα Δήμου Λαρισαίων

Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο για την πρόοδο των δύο μελετών, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι οποίες εκπονούνται από το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ.

Αφορούν:

-Έργα τεχνητού εμπλουτισμού σε Κιλελέρ – Χάλκη – Πλατύκαμπο – Νίκαια.
– Λιμνοδεξαμενή στη Νέα Λεύκη.
– Ταμιευτήρες και υπόγεια αρδευτικά δίκτυα σε Αγίους Αναργύρους και Κοιλάδα.
-Φράγμα στο Πλατανόρεμα (Καλό Νερό).

Οι δύο μελέτες

1. «Έργα Τεχνητού Εμπλουτισμού στην περιοχή Κιλελέρ-Χάλκη-Πλατύκαμπος-Νίκαια», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 614.250 ευρώ. Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει :

-Δίδυμο αγωγό μεταφοράς Φ700 από την τάφρο 2Τ προς την τάφρο Σ1 συνολικού μήκους 6 Km, αντλιοστάσιο παροχής τουλάχιστον 7.000 m3/h για την μεταφορά 10-15.000.000 m3 ετησίως, καθώς και όλα τα απαιτούμενα τεχνικά έργα, διευθετήσεις κλπ.

-Μία λιμνοδεξαμενή στη Νέα Λεύκη (σε δημοτική έκταση 100 στρεμμάτων περίπου που υποδείχθηκε από την Δημοτική Αρχή) χωρητικότητας 400.000 m3 περίπου, με αντλιοστάσιο δίπλα στον Γκουσμπασανιώτη.

-Ένα φράγμα στο Πλατανόρεμα ύψους 15-18m, αντλιοστάσιο με μανομετρικό ύψος 80 m περίπου, αγωγό μεταφοράς μήκους 6 Km περίπου από το φράγμα στην καρστική περιοχή Μύρων-Καλού Νερού.

-Μελέτη συστοιχίας 15 υδρογεωτρήσεων ανάντη της τάφρου Σ1 στο ύψος της Χάλκης, στην περιοχή που υποδεικνύεται στην τελική έκθεση της μελέτης του ΑΠΘ και κατασκευή μιας δειγματοληπτικής γεώτρησης βάθους τουλάχιστον 200 m.

2. «Άντληση νερού από τον ποταμό Πηνειό για άρδευση των περιοχών Τ.Κ. Κοιλάδας Δήμου Λαρισαίων και Τ.Κ. Αγ. Αναργύρων Δήμου Κιλελέρ», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 1.692.600 ευρώ. Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει :

– Ένα Αντλιοστάσιο στο Πηνειό ποταμό με σκοπό την τροφοδοσία με νερό των Ταμιευτήρων Κοιλάδας και Αγ. Αναργύρων ν. Λάρισας. Η παροχή του Αντλιοστασίου είναι 1.100 m3/h.

– Ένα Ταμιευτήρα στο Δ.Δ. Κοιλάδας, μικτής έκτασης 400 στρεμμάτων και χωρητικότητας 1.500.000 m3.

– Ένα χαλύβδινο αγωγό μεταφοράς νερού Φ 600 μήκους 6.940 μέτρων περίπου από το Αντλιοστάσιο στον Πηνειό και έως τον Ταμιευτήρα για την πλήρωσή του.

– Υπόγειο αρδευτικό δίκτυο στο Δ.Δ. Κοιλάδας, μήκους 4 χιλιομέτρων για άρδευση 4.000 στρεμμάτων περίπου.

– Αντλιοστάσιο άρδευσης με παροχή 300 m3/h.

– Ένα Ταμιευτήρα στο Δ.Δ. Αγ. Αναργύρων, μικτής έκτασης 420 στρεμμάτων και χωρητικότητας 1.500.000 m3 .

– Ένα Αντλιοστάσιο πλήρωσης του Ταμιευτήρα (θέση παραπλεύρως Ταμιευτήρα Κοιλάδας) με παροχή 550 m3/h

– Ένα χαλύβδινο αγωγό μεταφοράς νερού Φ600 μήκους 7.680 μέτρων

-Υπόγειο αρδευτικό δίκτυο με χαλυβδοσωλήνα Φ400 μήκους 5 χιλιομέτρων για άρδευση 6.000 στρεμμάτων

-Αντλιοστάσιο άρδευσης με παροχή 300 m3/h.

Σχόλια