Βοιωτία: Aναφορά της Γ. Πούλου για την άμεση αποκατάσταση του πλωτού αντλιοστάσιου της Υλίκης για την άρδευση του Κωπαΐδικού Πεδίου

Aναφορά της Γ. Πούλου για την άμεση αποκατάσταση του πλωτού αντλιοστάσιου της Υλίκης για την άρδευση του Κωπαΐδικού Πεδίου Προς το Προεδρείο...Aναφορά της Γ. Πούλου για την άμεση αποκατάσταση του πλωτού αντλιοστάσιου της Υλίκης για την άρδευση του Κωπαΐδικού Πεδίου

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Για τους Υπουργούς: - Εσωτερικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θέμα: «Προβλήματα στην άρδευση της Κωπαΐδας» 

Η Βουλευτής Πούλου Παναγιού (Γιώτα) καταθέτει ως Αναφορά, κατ’ άρθρο 125 ΚτΒ, για τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Επιστολή (Αρ. Πρωτ. 25, 27/03/2023) της «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας “Νέα Συναγροτική Θεσπιών”» προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με θέμα τα σοβαρά προβλήματα στην άρδευση της Κωπαΐδας. 

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρεται ότι λόγω της σημαντικής πτώσης των αποθεμάτων νερού στην Κωπαΐδα και την Υλίκη, λόγω των ελάχιστων βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων κατά τους χειμερινούς μήνες, είναι απολύτως απαραίτητη η χρήση του πλωτού αντλιοστασίου για την άρδευση του Κωπαΐδικού Πεδίου. 

Ωστόσο, το εν λόγω αντλιοστάσιο είναι ανενεργό και πλήρως εγκαταλελειμμένο, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη πλέον η επαρκής άρδευση των 180.000 στρεμμάτων του Πεδίου. 

Ως εκ τούτου, η «Νέα Συναγροτική Θεσπιών» ζητά την άμεση αποκατάσταση και λειτουργία του πλωτού αντλιοστασίου. Αντίγραφο της Επιστολής επισυνάπτεται στο παρόν. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας, καθώς και για τη σχετική ενημέρωσή μας. 

 Αθήνα, 31 Mαρτίου 2023


 Η Καταθέτουσα 

Βουλευτής Πούλου Γιώτα

Σχόλια