Οι οδηγίες για την ενδοκοινοτική διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα & ποδίσκο

Πώς διακινούνται οι καρποί με φύλλα και ποδίσκο - Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις – Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος. Οδηγίες για την ενδοκο...


Πώς διακινούνται οι καρποί με φύλλα και ποδίσκο - Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις – Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος.

Οδηγίες για την ενδοκοινοτική διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκο δίνει με έγγραφό της η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων (παραγωγούς, διακινητές, συσκευαστήρια, έμπορους, κ.α).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έγγραφο, η διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκο στα κράτη μέλη της ΕΕ διενεργείται μόνο εφόσον υποχρεωτικά συνοδεύονται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και η συσκευασία φέρει ενδεδειγμένο σήμα καταγωγής.

Η διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκο χωρίς την τήρηση των παραπάνω, από τους υπόχρεους, συνιστά παράβαση της ισχύουσας φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας. 

Οι τοπικές υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου της χώρας όταν διαπιστώνουν παραβάσεις της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας εφαρμόζουν άμεσα τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Έτσι, οι φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες της χώρας καλούνται να:ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο επίσημα όλους τους εμπλεκόμενους (παραγωγούς, διακινητές, συσκευαστήρια, έμπορους, κ.α) για τις προϋποθέσεις διακίνησης καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκο.
διενεργούν ελέγχους σε οπωρώνες, συσκευαστήρια και στην εσωτερική αγορά των περιοχών αρμοδιότητας τους για την διαπίστωση τήρησης της ισχύουσας φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας.


πηγή: in.gr

Σχόλια