Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.): Πρόσκληση κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. της Κυριακής 18 Ιουνίου 2023

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.) ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της Π.Ε.Π....


Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.)
ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.
Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.


Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης/ Συνεδρίου ορίστηκε οι εκλογές της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) να διεξαχθούν την Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 σύμφωνα με όσα ορίζει το καταστατικό της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.

Στις εκλογές μπορούν να ψηφίσουν τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφή τους και η οποία έχει εγκριθεί από έκτακτη συνεδρίαση της Κ.Δ.Ε. έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.

Τα νέα μέλη που θα εγγράφονται στην Ένωση μετά την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές και ούτε θα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα .

Σύμφωνα με το αρ. 35 του καταστατικού της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν το αργότερο 40 ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.

Οι υποψήφιοι σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ., που ενδιαφέρονται για το αξίωμα μέλους της Κ.Δ.Ε., της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Συνεδρίου μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητα τους μόνο στο e-mail της Προέδρου της Κ.ΕΦ.Ε. Σπυριδούλας Σχώρη: sxoripepi@gmail.com στην προβλεπόμενη παραπάνω ημερομηνία.

Οι υποψηφιότητες αφού ελεγχθούν για την εγκυρότητα τους από την Κ.ΕΦ.Ε. θα αναρτηθούν στα γραφεία της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. και στην επίσημη ιστοσελίδα της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023.

Ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων μπορούν να κατατεθούν από όλα τα μέλη μόνο στο e-mail της Προέδρου της Κ.ΕΦ.Ε.: sxoripepi@gmail.com μέχρι και επτά (7) ημέρες από την ανάρτησή τους στο e-mail της Προέδρου της Κ.ΕΦ.Ε.

Μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων η Κ.ΕΦ.Ε. θα προχωρήσει στην οριστική ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων για τις εκλογές.

Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές καλούνται να επικοινωνήσουν με την Κ.ΕΦ.Ε. προκειμένου να ενημερωθούν για την διεξαγωγή των εκλογών.

Η Κ.ΕΦ.Ε. θα εκδώσει εγκύκλιο με όλα τα διαδικαστικά θέματα των εκλογών μετά την οριστικοποίηση των υποψηφιοτήτων.


Τα Μέλη της Κ.ΕΦ.Ε.


Φωτεινή Σηφακάκη

Ζωή Κοζάου

Άννα Ιωάνου

Ελένη Γαρεφαλάκη


Η πρόεδρος της Κ.ΕΦ.Ε.Σχώρη ΣπυριδούλαΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.

πηγή: (pepteg.gr)

Σχόλια