Επενδύσεις Θεσσαλών βαμβακοπαραγωγών με συνεργατικά σχήματα μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

Eπενδύσεις στον αγροτικό τομέα, από συνεργατικά σχήματα, ξεκίνησε να χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας (Τ.Α.Α.), τόσο ...


Eπενδύσεις στον αγροτικό τομέα, από συνεργατικά σχήματα, ξεκίνησε να χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας (Τ.Α.Α.), τόσο με δάνεια όσο και με επιδοτήσεις, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, 29 ομάδες βαμβακοπαραγωγών από τη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα κατέθεσαν αιτήσεις για ενίσχυση με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, εκ των οποίων οι 15 έχουν καταθέσει και φάκελο για τη λήψη επιχορήγησης στο πλαίσιο του υποέργου του Ταμείου Ανάκαμψης: «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα». Συνολικά, πρόκειται για επενδύσεις ύψους 40,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία 22,5 εκατ. ευρώ επιχορηγούνται με ποσοστό 50% από το υποέργο: «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα». 

Τα υπόλοιπα 18 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα δανειακά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και συγκεκριμένα από τον πυλώνα: «Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων».

Με τις επενδύσεις αυτές, υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών, οι συνεργαζόμενοι βαμβακοπαραγωγοί θα μπορέσουν να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να πετύχουν σημαντικές συνέργειες. 

Οι επενδύσεις που θα γίνουν αναλύονται ως εξής: 3,7 εκατ. ευρώ για κτιριακές εγκαταστάσεις, 19 εκατ. ευρώ για μηχανήματα, 5,9 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό, 2,4 εκατ. ευρώ για ψηφιακό εξοπλισμό και 0,2 εκατ. ευρώ για λοιπές δαπάνες. Επιπλέον, ποσό ύψους 9,3 εκατ. ευρώ αφορά κεφάλαιο κίνησης, που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του συνεργατικού σχήματος.

Στη Θεσσαλία οι επενδύσεις 14,6 εκατ. ευρώ είναι στους Νομούς Λάρισας 8,2 εκατ. ευρώ, Μαγνησίας 1,2 εκατ. ευρώ, Τρικάλων 1,1 εκατ. ευρώ και Καρδίτσας 4,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να ακολουθήσουν περισσότερες επενδύσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης από άλλους βαμβακοπαραγωγούς, καθώς επίσης και από παραγωγούς σίτου, καλαμποκιού και ρυζιού.


πηγή: (eleftheria.gr)

Σχόλια