Πτηνοτροφία: Εκπνέει στις 10 Σεπτεμβρίου 2023 η προθεσμία για εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2023 λήγει και η παράταση της υποχρέωσης εγγραφής των πτηνοτροφείων στο ηλεκτρονικό μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλ...


Στις 10 Σεπτεμβρίου 2023 λήγει και η παράταση της υποχρέωσης εγγραφής των πτηνοτροφείων στο ηλεκτρονικό μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥπΑΑΤ, η προθεσμία εγγραφής λήγει για τις εμπορικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών κρεοπαραγωγής, ωοπαραγωγής πλην ορνίθων (π.χ. ορτύκια), αναπαραγωγής, απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτα και εκτροφής πτερωτών θηραμάτων για εμπλουτισμό του φυσικού αποθέματος.

Υπενθυμίζεται ότι για τις εκμεταλλεύσεις ωοτόκων ορνίθων, τα εκκολαπτήρια και τα αναθρεπτήρια η προθεσμία έχει λήξει από τον Δεκέμβριο του 2022.

Όταν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων δε συμμορφώνονται με τις συστάσεις των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, για τις εμπορικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών που δεν έχουν εγγραφεί ή επικαιροποιηθεί (ωοτόκες όρνιθες) εμπρόθεσμα τα στοιχεία τους στο μητρώο, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις περί μη εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εκμεταλλεύσεων των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών και, όπου απαιτείται, τα αναγκαία διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης.

β) Δε θα καταχωρίζονται στο σύστημα TRACES και θα διαγράφονται οι ήδη καταχωρισμένες εκμεταλλεύσεις, όταν φέρουν μη επικαιροποιημένο κωδικό αριθμό.

γ) Δε θα λαμβάνουν αποζημιώσεις σε ενδεχόμενο επιβολής υποχρεωτικών μέτρων (θανάτωση, καταστροφή προϊόντων κ.λπ.) για τον έλεγχο και την εκρίζωση νοσημάτων, όπως ενδεικτικά η γρίπη των πτηνών και η σαλμονέλωση.

δ) Θα αποκλείονται από τυχόν οικονομικές ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα, όταν η καταχώρισή τους στο μητρώο είναι προαπαιτούμενο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε άμεσα τους ενδιαφερόμενους που δεν έχουν συμμορφωθεί έως σήμερα, προκειμένου να προβούν στην υποβολή της σχετικής αίτησης εγγραφής ή επικαιροποίησης των στοιχείων τους στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών.


Σχόλια