Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες του τελευταίου 2μήνου έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες των συνεχόμενων βροχοπτώσεων του τελευταίου διμήνου, η μεγάλη σχετική υγρασία και η μικρή ηλιοφάνεια έχουν ση...


Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες των συνεχόμενων βροχοπτώσεων του τελευταίου διμήνου, η μεγάλη σχετική υγρασία και η μικρή ηλιοφάνεια έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες.

Στα δημητριακά, στο κριθάρι έχει συγκομιστεί με μέση απόδοση παραγωγής λίγο μεγαλύτερη από αυτήν του μέσου όρου της 3ετίας. Παρά την καλή στρεμματική απόδοση, οι φετινές τιμές είναι πολύ χαμηλές και δεν φαίνονται να καλύπτουν τα έξοδα παραγωγής. Η συγκομιδή του σκληρού και μαλακού σιταριού δεν πραγματοποιήθηκε ακόμη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν πλαγιάσει μεγάλο μέρος και δεν ευνοούν την αποξήρανση της καλλιέργειας. Υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να είχαν συγκομιστεί. Πάντως, προβλέπονται ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος.

Όσον αφορά τις εαρινές καλλιέργειες, η καλλιέργεια του καλαμποκιού και της βιομηχανικής ντομάτας έχουν επίσης καθυστέρηση στην ανάπτυξη λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της μειωμένης ηλιοφάνειας. 

Στις καλλιέργειες χονδροειδών ζωοτροφών μηδικής, βίκου κ.λπ. έχει χαθεί η παραγωγή και τα έσοδα μίας κοπής τουλάχιστον. Αρκετοί παραγωγοί κατέφυγαν στον ΕΛΓΑ για αποζημίωση της παραγωγής τους. 

Εξαίρεση αποτελούν εκείνοι που πούλησαν την παραγωγή τους για ενσίρωση. Οι καλλιέργειες καρπουζιού και πεπονιού που φυτεύτηκαν πρώιμα χαρακτηρίζονταν από μειωμένες αποδόσεις λόγω κακής φύτευσης, μικροκαρπίας, απώλειας φυταρίων λόγω σηψιρριζιών και άλλων προβλημάτων λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Η παραγωγή ανά στρέμμα φαίνεται να ομαλοποιείται σήμερα με την άνοδο των θερμοκρασιών. 

Στις μόνιμες καλλιέργειες, η παραγωγή των κερασιών συνοδεύτηκε από υποβάθμιση της παραγωγής με σχίσιμο της σάρκας και επακόλουθα προσβολών από μυκητολογικές ασθένειες και απόρριψη της παραγωγής. 

Ζημιές τέτοιου είδους καλύπτει ο ΕΛΓΑ. Παρόμοια κατάσταση χαρακτηρίζει και τα βερίκοκα, αλλά και συνοδές επιπτώσεις στα ροδάκινα, νεκταρίνια, αχλάδια και μήλα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΕΛΓΑ σε ελάχιστες περιπτώσεις δύναται να καλύψει τη μειωμένη απόδοση, το κόστος επανασποράς, την ποιοτική υποβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων.

Σχόλια