Καταγγελία του Περιφερειακού Τμήματος Γεωτεχνικών Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. Κρήτης

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Τμήματος Γεωτεχνικών Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. Κρήτης: Το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολ...


Ανακοίνωση του Περιφερειακού Τμήματος Γεωτεχνικών Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. Κρήτης:

Το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.) καταγγέλλει τον αποκλεισμό εκατοντάδων συνάδελφων από την εκλογική διαδικασία που θα πραγματωθεί πανελλαδικά στις 18/6/2023· την υπευθυνότητα για το προαναφερθέν γεγονός την έχει αποκλειστικά η πλειοψηφία μελών της Κεντρικής Διοικητικής Επιτροπής της Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, στο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης δε δίδεται η δυνατότητα, σε περίπου 400 μέλη, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για την ανάδειξη των οργάνων, τόσο τοπικά, όσο και πανελλαδικά. 

Επισημαίνεται ότι, η Κεντρική Διοικητική Επιτροπή λειτουργώντας επιλεκτικά και “δημοκρατικά” απεφάνθη να συμμετέχουν μόνο 20 άτομα στις εκλογικές διαδικασίες.

Ευλόγως, το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης δεν δύναται να συμμετάσχει στις εκλογές του παραλόγου, καθόσον ο αποκλεισμός εφαρμόστηκε επί του συνόλου. 

Σημειωτέον, το προαναφερθέν γεγονός ενισχύεται, καθότι τον αποκλεισμό υπέστη και ο πρώην πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης.

Τούτες οι τακτικές, αφενός μεν παραπέμπουν στην περιθωριοποίηση των εκατοντάδων ελεύθερων επαγγελματιών εγνωσμένης αξίας και κύρους, αφετέρου δε στον ευτελισμό των εργαζομένων που απαρτίζουν τον κλάδο. 

Επιπροσθέτως, η βίαιη και αδικαιολόγητη διαγραφή μελών οδηγεί αυτομάτως στην διαιρετότητα της ελληνικής επικράτειας.

Κατόπιν τούτου, η Δημοκρατία και η Ελευθερία εάλω από καρεκλοκένταυρους και κλακαδόρους με κομματικές αποχρώσεις. Υπόμνηση, η Δημοκρατία και η Ελευθερία δεν έρχεται, χτίζεται.

Οψόμεθα !!


ΠΗΓΗ: CandiaDoc

Σχόλια