Μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι: Οι αποζημιώσεις για δικαιούχους οικολογικών προγραμμάτων

Στα 6,5 ευρώ το στρέμμα βοσκότοπου για αιγοπρόβατα και 5,5 ευρώ το στρέμμα για βοοειδή ορίζεται η ενίσχυση για μετακινούμενους κτηνοτρόφους ...


Στα 6,5 ευρώ το στρέμμα βοσκότοπου για αιγοπρόβατα και 5,5 ευρώ το στρέμμα για βοοειδή ορίζεται η ενίσχυση για μετακινούμενους κτηνοτρόφους σε περίπτωση που μετακινούν το ζωικό τους κεφάλαιο σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις συνεχόμενους μήνες σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Τσακίρη.

Με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, ορίζονται οι όροι καταβολής του «πρασινίσματος» (eco-schemes) για τη δράση «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων».

Όπως τονίζεται, δικαιούχοι των οικολογικών προγραμμάτων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού,

β) υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το ζωικό κεφάλαιο για το όποιο τους κατανέμεται ο ανάλογος βοσκότοπος,

γ) είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι στην περίπτωση της δράσης 31.7 Β,

δ) εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων όπως προβλέπονται στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.


πηγή: ertnews.gr

Σχόλια