Δήμος Μεσσήνης: Αναγκαίες οι πρωτοβουλίες για εύρεση και παραχώρηση κτιρίων για την φιλοξενία εργατών γης

Του Γιάννη Λάσκαρη Δημοτικός Σύμβουλος Δεν επιλύονται εύκολα όπως φαίνεται τα προβλήματα από την έλλειψη εργατών γης και σίγουρα στον Δήμο Μ...


Του Γιάννη Λάσκαρη
Δημοτικός Σύμβουλος


Δεν επιλύονται εύκολα όπως φαίνεται τα προβλήματα από την έλλειψη εργατών γης και σίγουρα στον Δήμο Μεσσήνης όπως και σε ολόκληρη την χώρα ο πρωτογενής τομέας έρχεται αντιμέτωπος ξανά με το πρόβλημα αυτό. 

Καθώς λοιπόν παραμένει φλέγον για τον αγροτικό κόσμο το ζήτημα των εργατών γης ,προκειμένου να καλυφθεί η έλλειψη εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα, απαιτούνται και από την μεριά της αυτοδιοίκησης πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος,. 

Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν στον Δήμο Μεσσήνης να γίνει άμεσα καταγραφή των κτιρίων που υπάγονται στον Δήμο, να δημιουργηθεί ειδικό μητρώο όπου θα καταγράφεται η κατάσταση τους και κατά πόσο είναι λειτουργικά και μπορούν να φιλοξενήσουν για την επόμενη χρονιά τουλάχιστον, εργάτες γης. 

Μιλάμε πάντα για κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ανήκουν στον Δήμο Μεσσήνης και βρίσκονται διάσπαρτα στις δημοτικές ενότητες.


Σχόλια