Οδηγίες για την φυτοπροστασία & την ανομοιομορφία στην καρπόδεση των ελαιόδεντρων λόγω των καιρικών συνθηκών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας με ανακοίνωση της «ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής ευθύνης της ότι...


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας με ανακοίνωση της «ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής ευθύνης της ότι παρατηρείται ανομοιομορφία στην καρπόδεση των ελαιοδένδρων, η οποία οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την περίοδο της ανθοφορίας και καρπόδεσης.

Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών που επικρατούν την περίοδο αυτή, επισημαίνουμε τα κυριότερα προβλήματα φυτοπροστασίας:

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Η κρισιμότερη περίοδος για την προστασία της παραγωγής από τον πυρηνοτρήτη θεωρείται η περίοδος της καρπόβιας γενεάς, η οποία δύναται να επιφέρει ουσιαστικές ζημιές στην ήδη διαμορφωθείσα παραγωγή. Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν ελαιώνες με μέτρια καρποφορία.

Η παρακολούθηση του πληθυσμού γίνεται με χρήση φερομονικών παγίδων και με βάση τις συλλήψεις των αρσενικών ενηλίκων, προβλέπεται η ένταση της προσβολής. Ο μεγάλος αριθμός συλλήψεων δεν οδηγεί πάντα σε σοβαρές ζημιές, εξαιτίας του γεγονότος ότι σε ξηροθερμικές συνθήκες (Ιούνιο, Ιούλιο) τα αυγά του πυρηνοτρήτη μπορεί να αφυδατωθούν και να νεκρωθούνΗ αντιμετώπιση του εντόμου γίνεται με επέμβαση που πραγματοποιείται 6-8 ημέρες από την αύξηση των συλλήψεων των αρσενικών ή 10-12 ημέρες από τις πρώτες συλλήψεις των αρσενικών στις φερομονικές παγίδες.

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ

Την περίοδο αυτή οι προνύμφες του εντόμου προσβάλουν εκτός από τα φύλλα και τους καρπούς. Σε φυτώρια, νεαρά δέντρα και σ’ αυτά που έχει γίνει κλάδεμα ανανέωσης, η μαργαρόνια μπορεί να προκαλέσει και κατά την περίοδο αυτή, αξιόλογη ζημιά.

Όταν διαπιστώνεται έντονη προσβολή στην τρυφερή βλάστηση και στους καρπούς, συνιστάται επέμβαση, φροντίζοντας να λούζονται και οι λαίμαργοι βλαστοί στη βάση του δέντρου.

Οι παραγωγοί προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε ελαιώνα σε συνεργασία πάντα με το γεωπόνο σύμβουλό τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάζουν και να εφαρμόζουν προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφεύγουν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, σε ενδεχόμενους επαναληπτικούς ψεκασμούς να αποφεύγουν τη χρήση σκευασμάτων της ίδιας ομάδας δράσης. Να παρακολουθούν τα δελτία καιρού για να ενημερώνονται και να αποφεύγουν τους ψεκασμούς όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες (βροχή ή δυνατός άνεμος)»

Σχόλια