ΟΠΕΚΕΠΕ: Επανελέγχονται αγροτεμάχια όσων έλαβαν μειωμένες ενισχύσεις

Οι έλεγχοι για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της τηλεπισκόπησης. Καθολικό επανέλεγχο των αγροτεμαχίων, στα οποί...


Οι έλεγχοι για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της τηλεπισκόπησης. Καθολικό επανέλεγχο των αγροτεμαχίων, στα οποία υπήρξαν μειώσεις στις συνδεδεμένες ενισχύσεις κατά τους ελέγχους, που έχουν διεξήχθησαν με τη μέθοδο της τηλεπισκόπησης στο πλαίσιο της υποβολής ΟΣΔΕ (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – ΕΑΕ 2022) ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο επανέλεγχος γίνεται σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «λόγω αδυναμίας τεχνικής υποστήριξης που έχει επιφέρει καθυστερήσεις στις διαδικασίες της ΕΑΕ 2022».

Τι θα γίνει με όσους είδαν μειώσεις στις συνδεδεμένες

Ο καθολικός επανέλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι γεωργοί για τους οποίους υπήρξαν μειώσεις κατά τον έλεγχο των Συνδεδεμένων Καθεστώτων θα ειδοποιηθούν:

– μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι παραγωγοί που κατέθεσαν online αίτηση και

– μέσω των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων στα οποία έχουν υποβάλει την αίτησή τους,

προκειμένου να προσκομίσουν στις οικείες ΠΔ / ΠΜ του Οργανισμού ενδεχόμενο πόρισμα ζημιάς από τον ΕΛΓΑ προκειμένου να ληφθεί υπόψιν για την ολοκλήρωση του επανελέγχου των αγροτεμαχίων τους.
  
Έλεγχοι με τηλεπισκόπηση

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2022, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι με τη μέθοδο της τηλεπισκόπησης στα παρακάτω καθεστώτα:
 • Βασική Ενίσχυση
 • Νέοι Γεωργοί
 • Μικροκαλλιεργητές
 • Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσική ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Μ13)
 • Έλεγχος για τη χορήγηση ενίσχυσης για Γεωργικές Πρακτικές Επωφελείς για το Κλίμα και το Περιβάλλον (ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ – GREENING)
 • Ειδική Ενίσχυση για την καλλιέργεια Βαμβακιού
 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Ρυζιού
 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Σκληρού Σίτου
 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Βιομηχανικής Ντομάτας
 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την παράδοση Πορτοκαλιών προς χυμοποίηση
 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Κορινθιακής Σταφίδας
 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Βρώσιμων Όσπριων
 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Ψυχανθών
 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Σπόρων προς Σπορά
 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Καρπών με Κέλυφος
 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Μήλων
 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Σανοδοτικών Ψυχανθών
 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Ροδάκινων προς χυμοποίηση
 • Ενίσχυση για τη διατήρηση των Παραδοσιακών Ελαιώνων
 • Ενίσχυση για τη διατήρηση της καλλιέργειας Αμπέλων
 • Ενίσχυση για την καλλιέργεια Γεώμηλων
 • Ενίσχυση για την καλλιέργεια Εσπεριδοειδών στα νησιά Χίος, Σάμος και στις ΠΕ Καλύμνου, Καρπάθου, Κω

πηγή:  in.gr

Σχόλια