Καλλιεργητικές συμβουλές για πυρηνόκαρπα & αμπελοκαλλιέργεια

Χρήσιμες καλλιεργητικές συμβουλές παρέχει στους παραγωγούς πυρηνόκαρπων και αμπελιού το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φ...


Χρήσιμες καλλιεργητικές συμβουλές παρέχει στους παραγωγούς πυρηνόκαρπων και αμπελιού το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. Αναλυτικότερα, κάνει αναφορά για την εμφάνιση εντόμων στη ροδακινιά, νεκταρίνια και βερικοκιά για την καρπόκαψα της δαμασκηνιάς, για αφίδες και μελίγκρες, για σκουλίκι στα κεράσια, για τη μύγα της Μεσογείου, αλλά και για ασθένειες π.χ. μονίλια. 

Για την αμπελοκαλλιέργεια, στην οποία παρατηρείται πλήρη άνθηση στο βλαστικό στάδιο, δίνονται συμβουλές για την αντιμετώπιση ασθενειών, όπως περονόσπορος, ωίδιο, βοτρύτης, ευδεμίδα και θρίπες. 

Γενικότερα, συστήνεται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. 

Επειδή για κάποια είδη/ποικιλίες το χρονικό περιθώριο μέχρι τη συγκομιδή είναι περιορισμένο, συστήνεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, για την αποφυγή υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στους καρπούς.

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Ιδιαίτερα σε αρκετούς αμπελώνες της ευρύτερης περιοχής του Τυρνάβου έχει εξελιχθεί σοβαρή προσβολή από περονόσπορο, όχι μόνο στο φύλλωμα, αλλά και στις ταξιανθίες. Σε ορισμένους αμπελώνες η προσβολή των ανθοταξιών είναι σχεδόν καθολική. 

Μεγαλύτερο ποσοστό προσβολής εμφανίζεται στην ποικιλία ροδίτης. Προσβολή περονοσπόρου σε ταξιανθίες και φύλλωμα. 

Όχι μόνο η τρυφερή βλάστηση, αλλά και μετά τη γονιμοποίηση, δηλαδή από την καρπόδεση και μέχρι το «γυάλισμα», οι ράγες και η ράχη των βοτρύων παραμένουν ευαίσθητες στην προσβολή από το παθογόνο και όσο υπάρχουν λειτουργικά στομάτια στην επιφάνειά τους. 

Η παρατεταμένη και έντονη αστάθεια του καιρού με συνεχείς βροχοπτώσεις, υψηλή σχετική υγρασία και θερμοκρασίες >130οC τις βραδινές και πρωινές ώρες, ευνοούν σε μεγάλο βαθμό την επέκταση της ασθένειας. Συστήνεται άμεσα η προστασία των ταξιανθιών/βοτρύων και της τρυφερής βλάστησης, με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. Καλό είναι να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα που καταπολεμεί ταυτόχρονα και το ωίδιο.

Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά συμβάλλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας.


Από τον Γιώργο Ρούστα
(roustas@eleftheria.gr)

Σχόλια