To Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο της Φλώρινας : «Αειφόρος παραγωγή προϊόντων & οικοσυστημικών υπηρεσιών από τις βοσκήσιμες γαίες»

Του Δημήτρη Μιχαηλιδη * Στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα πραγματοποιήθηκε το 11ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συν...


Του Δημήτρη Μιχαηλιδη *

Στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα πραγματοποιήθηκε το 11ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο, 31/5/2023 & 1-2/6/2023, με τίτλο «Αειφόρος παραγωγή προϊόντων & οικοσυστημικών υπηρεσιών από τις βοσκήσιμες γαίες».

Το πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο οργανώθηκε από την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία με την υποστήριξη της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών-Τμήμα Γεωπονίας και ξαναεξετάζει επιστημονικά το θέμα που είχε τεθεί το 2000 (στο Καρπενήσι), από την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Τότε διαφαινόταν ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ θα μετακινηθεί από την επιδότηση της κτηνοτροφίας με βάση τον αριθμό κεφαλιών εκτρεφόμενων παραγωγικών ζώων προς τις επιφάνειες που φροντίζουν τα παραγωγικά ζώα για την διατροφή τους. Και τέθηκε το θέμα του τρόπου υπολογισμού και του δυναμικού των λιβαδιών ή βοσκησίμων γαιών σήμερα. Μέχρι σήμερα ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ.

Μέχρι σήμερα αποδείχθηκε ότι η αδράνεια του συστήματος της Δημόσιας Διοίκησης (Δημόσιοι Υπάλληλοι και περιστασιακά εκλεγόμενοι πολιτικοί) καταστρέφει κάθε προοπτική τοπικής ανάπτυξης, κάθε πιθανότητα αειφορίας-ισορροπίας του περιβάλλοντος και κάθε πιθανότητα ευημερίας των πολιτών, και ειδικότερα των κτηνοτρόφων και κατοίκων της υπαίθρου.

Εντοπίσαμε να συμμετέχουν μεταξύ άλλων: Δρ Θωμάς Παπαχρήστου (πρόεδρος ΕΛΕ), καθ Ιωάννης Καζόγλου (Παν Θεσσαλίας), καθ Α. Μέλφου (Παν. Δυτ. Μακεδονίας), καθ Κ. Ζαραλής, (Παν. Δυτ Μακεδονίας), Ηλίας Καρμίρης (ΕΛΓΟ), κα Λυδία Παπαδοπούλου (ΟΦΥΠΕΚΑ), κ Δημήτρης Ρουκάς (ΠΕ Πιερίας), καθ Παναγιώτης Παράσχου (ΓΕΩΤΕΕ), κ Στεργιος Διαμαντόπουλος, κ Βασίλειος Αμνάς (π Αντιεριφ. Δυτ Μακεδονίας), κ Σωτήρης Βόσδου (Αντιπεριφ Φλώρινας), κ Κώστας Μιμίκος, κ Λάζαρος Χατζηζήσης (Αντιπ Αγρ. Ανάπτυξης), κ Σάββας Ζαμανίδης (Ειδ Γραμμ Φλώρινας), κ Γιάννης Μαντούδης και άλλοι, ενώ έγινε μνεία της «απουσίας» του κτηνοτρόφου Μπάρμπα Γιάννη ….

Στο κρίσιμο συνέδριο, από όσα ακούστηκαν στους χαιρετισμούς, είναι απολύτως σαφές ότι ήταν ΛΑΘΟΣ οι αποφάσεις καταστροφής της ισορροπίας του δασικού οικοσυστήματος εστιαζόμενοι ΜΟΝΟ στην χλωρίδα, με ταυτόχρονη «αποβολή» της πανίδας (κυρίως με απαγόρευση βόσκησης των παραγωγικών ζώων).

Οι λιβαδοπόνοι, από όσα ακούστηκαν στο συνέδριο, είναι οι υπ’ αριθμόν «ένα» σύμμαχοι και τεχνικοί σύμβουλοι των κτηνοτρόφων στην προσπάθεια εξισορρόπησης και αειφορίας της υπαίθρου. Εντυπωσίασε η πολύ μικρή παρουσία κτηνοτρόφων, πάντα λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ασφυκτικές καθημερινές φροντίδες των κτηνοτρόφων, 365 συνεχείς ημέρες ετησίως, 24 ώρες την ημέρα. Ακόμα και οι 2-3 κτηνοτρόφοι, που παρουσιάσθηκαν, φάνηκε να μην έχουν διάθεση να συνεργασθούν ακόμα και μεταξύ τους για την προώθηση κοινών θέσεων και επηρεασμό αποφάσεων της πολιτείας. Αποφάσεις με μόνο μονόπλευρη θεώρηση των καταστάσεων, χωρίς τους εμπλεκόμενους δρώντες κτηνοτρόφους, είναι «ΑΝΑΠΗΡΕΣ» αποφάσεις και έχουν μέσα τους το στοιχείο της αποτυχίας και καταστροφής.

Από τις πολύ παραγωγικές συζητήσεις του Συνεδρίου εντοπίζεται ότι τα λιβάδια ή βοσκήσιμες γαίες ή όπως αλλιώς … μέχρι σήμερα θεωρούνταν περιοχές υποτιμημένες (συνήθως με κίτρινο χρώμα στους χάρτες…) και δεν είχε αναγνωρισθεί η πολύ μεγάλη σημασία τους στην ισορροπία του περιβάλλοντος. Βέβαια οι βοσκήσιμες γαίες χρειάζονται βόσκηση και τα κοπάδια βόσκησης απαιτούν βοσκούς, και έναν τρόπο ζωής προσαρμοσμένο στις ανάγκες της φροντίδας του περιβάλλοντος όλων μας.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια προσήλωση και άκριτη προτεραιοποίηση των επιλογών της πολιτείας στις λεγόμενες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, χωρίς να εξετάζεται η ολική επιβάρυνση στο περιβάλλον, αλλά και τα «σκουπίδια» των ΑΠΕ που κληρονομούμε όλοι, μετά τον χρόνο ζωής των συστημάτων ΑΠΕ. Παρατηρείται μιας μορφής «επίθεση» των ΑΠΕ στο φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα στα λιβάδια και στις βοσκήσιμες γαίες, που στην ουσία είναι «επίθεση» στην κτηνοτροφία, «επίθεση» στην αυτάρκεια, «επίθεση» στην εξάρτηση από εισαγόμενη τεχνολογία και από εισαγόμενες ζωοτροφές, «επίθεση» στην επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, «επίθεση» στους κτηνοτρόφους, «επίθεση» στον τρόπο ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, που είχαν ενσωματωμένη στην παράδοση τους κανόνες της τοπικής αειφορίας …

Με πολλή προσοχή ακούσαμε πολλές φορές ότι γνώση και τεχνολογία που δεν χρησιμοποιείται, δεν συμβάλλει στην ευημερία των ανθρώπων. Και κάθε νοήμων άνθρωπος καταλαβαίνει την ανάγκη οι επιστήμονες να εργάζονται προς την προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών των πολιτών. Τελικός χρήστης, επιβαρυνόμενος οικονομικά και αξιολογητής είναι ο πολίτης, σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν διακρίνονται επαρκή κανάλια επικοινωνίας των τελικών χρηστών και τελικών αξιολογητών, δηλαδή των πολιτών, με την ερευνητική κοινότητα, η οποία μοιάζει να έχει αυτονομηθεί και να εργάζεται με στόχους αυτοϊκανοποίησης. Μάλιστα σε μια ανορθόδοξη πρακτική, αφού παραχθεί κάτι που δεν ζητήθηκε από τους ίδιους τους πολίτες, αναλαμβάνουν οι επικοινωνιολόγοι να «πουλήσουν» το παραχθέν «έργο» στους πολίτες … Οι επικοινωνιολόγοι θα έπρεπε να αξιοποιηθούν στην αρχή, ώστε οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν, να πεισθούν και να ζητήσουν έρευνες και μελέτες, όπου οι σύμβουλοι (ερευνητές, μελετητές, ακαδημαϊκοί κλπ) θα μπορούσαν να αναλάβουν την εκτέλεση έργου για το οποίο θα αξιολογούνταν.

Στην ΚΓΠ 2023-2027 περιλαμβάνεται ειδική χρηματοδοτική πρόβλεψη για τα Αγροδασικά, για τα Δασολιβαδικά, για τα Δασογεωργικά κλπ που είναι, επί τέλους, η αναγνώριση της ανάγκης συνολικής (ολιστικής) προσέγγισης, έστω και από την σκοπιά της αύξησης της συνολικής προσόδου, δηλαδή και μακροχρόνιο έσοδο από την ξυλεία, και ετήσια έσοδα από την καλλιέργεια δημητριακών και λαχανικών ανάμεσα στα δένδρα ή/& από την βόσκηση παραγωγικών ζώων (ζωικά προϊόντα). Βέβαια μέχρι σήμερα δεν έχουν δει την δημοσιότητα οι αποφάσεις ενεργοποίησης της ΚΓΠ (κάποιοι που δεν ξέρουν αγγλικά, την CAP την λένε ΚΑΠ ….) και ίσως διαφαίνεται μια σκιά, και πάλι, ότι δεν θα προκηρυχθεί το μέτρο, ούτε θα υλοποιηθεί το μέτρο για τα Δασολιβαδικά … Μέχρι σήμερα η εκτελεστική εξουσία δεν ήλθε σε επαφή με την επιστημονική εταιρεία που ασχολείται με τα λιβάδια, ώστε να μετασχηματισθεί η επιστημονική γνώση και έρευνα σε αποφάσεις υλοποίησης. Αυτό δεν κάνει εντύπωση, καθόσον η εκτελεστική εξουσία δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη της ούτε καν τους τελικούς χρήστες-κτηνοτρόφους για να συνεκτιμήσει την συμβολή της κτηνοτροφίας στην ισορροπία-αειφορία του περιβάλλοντος.

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, 6932094231, κτηνοτρόφος, Μενίδι, γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής, επισήμανε, ότι «μαζί με τα επείγοντα καθημερινά προβλήματα της κτηνοτροφίας για την επιβίωση των οικογενειών τους, το μέλλον της κτηνοτροφίας εξαρτάται από τα σημαντικά θέματα που είναι οι σταθερές χρήσεις γης, όπου περιλαμβάνονται οι σταθερές βοσκήσιμες γαίες και οι μακροχρόνιες τακτοποιήσεις αδειών, τα Αγροτικά Σχολεία Μαθητείας και η αναγνώριση της αγροτικής επιχειρηματικότητας με λειτουργία ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ». Δεν ξεχνάμε ότι τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης-ΠΟΠ ζωικής προέλευσης περιλαμβάνουν σύνδεση με την βιοποικιλότητα κάθε μιας περιοχής, αξιοποίηση των τοπικών λιβαδιών και προώθηση της χρήσης αυτοχθόνων φυλών …. ….

Η κα Αθηνά Μιχαηλίδου, Πρόβειο ΚΟΡΔΑΛΗ, 6946145218, Μέγαρα, Αττικής εκτιμά ότι η περίοδος της προσήλωσης των κτηνοτρόφων μόνο στην παραγωγή εξαιρετικών ποιοτικών προϊόντων και στην κερδοφορία, καταντώντας σχεδόν «αντικοινωνικοί», πρέπει να τερματισθεί και να «ανοίξουν» τα αγροκτήματα και οι φάρμες στο ευρύ καλοπροαίρετο κοινό. Την Κυριακή, 4/6/2023, στις 10.00 και στις 12.00, για 1,5 ώρα κάθε φορά, το αγρόκτημα Πρόβειο ΚΟΡΔΑΛΗ θα δεχθεί επισκέπτες, στην OPEN FARM DAY, με προσοχή, και μετά την ξενάγηση θα συμμετέχουν στην παραγωγή τροφής, όπως τυρί, κρέμα κλπ.

Οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι οργανώνουν υβριδικό συνέδριο στο Λιδωρίκι, με ταυτόχρονη «live» δυνατότητα συμμετοχής στο facebook στον «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και στην διαδικτυακή τηλεόραση STENT TV, το Σάββατο, 10/6/2023, 12.00-20.00 και την Κυριακή, 11/6/2023, 10.30-14.00, με τίτλο «Η συμβολή της κτηνοτροφίας στην αειφορία-ισορροπία του περιβάλλοντος». Πληροφορίες: κα Αργυρώ Λαγγουράνη, 6948403759, κτηνοτρόφος, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου.*Δημήτρης Mιχαηλίδης
 ΑγροΝέα, AgroBus

Σχόλια