Πρόγραμμα TRIGGER : Στο “μικροσκόπιο” των επιστημόνων οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία

Επιστήμονες από 15 χώρες και 22 φορείς από όλη την Ευρώπη θα βρεθούν την, Τετάρτη 21 Ιουνίου και για τρεις ημέρες στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο ...


Επιστήμονες από 15 χώρες και 22 φορείς από όλη την Ευρώπη θα βρεθούν την, Τετάρτη 21 Ιουνίου και για τρεις ημέρες στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της δεύτερης κατά σειρά ετήσιας συνάντησης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα TRIGGER, το οποίο ερευνά τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία.


Συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος είναι να αναλυθούν οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία παιδιών κι ενηλίκων. Το TRIGGER (SoluΤions foR mItiGatinG climateinduced hEalth thReats, 2022-2027) θα παρέχει εκμεταλλεύσιμα εργαλεία για την ενίσχυση των μηχανισμών επιτήρησης και της αξιολόγησης κινδύνου, που θα μετουσιώσουν τις σχέσεις κλίματος – περιβάλλοντος-υγείας σε εφαρμόσιμες πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα μπορούν να καταλήξουν σε αποδοτικές πολιτικές και δράσεις.

Στο πρόγραμμα TRIGGER συμμετέχουν 15 χώρες και 22 φορείς από όλη την Ευρώπη με επικεφαλής εταίρο το Università di Bologna, Ιταλία. Εταίρος για την Ελλάδα είναι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης δια της Παιδιατρικής Κλινικής και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Παιδιατρικής κ. Εμμ. Γαλανάκη.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος TRIGGER θα διεξαχθεί στις 21-23 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Capsis Astoria, στο Ηράκλειο, η 2η ετήσια συνάντηση. Στη διάρκειά της θα συζητηθούν η πρόοδος της μελέτης μέχρι σήμερα καθώς και οι τρόποι υπέρβασης των ετερογενών τεχνολογικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Επίσης, θα εξεταστούν οι υφιστάμενες προκλήσεις και θα γίνει χάραξη δραστηριοτήτων για τους επόμενους μήνες.

Σχόλια