Ενισχύσεις για αγροδασικά οικοσυστήματα με στρεμματική ενίσχυση 10 ευρώ το στρέμμα

Το οικολογικό σχήμα για τα αγροδασικά Π1-31.5 «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου» δίνει στρεμματική ενίσχ...


Το οικολογικό σχήμα για τα αγροδασικά Π1-31.5 «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου» δίνει στρεμματική ενίσχυση 10 ευρώ το στρέμμα, η οποία θα προστεθεί στη βασική ενίσχυση που εισπράττουν οι παραγωγοί κάθε χρόνο. 

Τα δέντρα αυτά μπορεί να είναι:
- είτε δασικά είδη 
(ενδεικτικά: δρύες, πεύκα, λεύκες, κυπαρίσσια) 
-είτε καρποφόρα/παραγωγικά 
(ενδεικτικά: εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ελιές, χαρουπιές, μαστιχόδενδρα), 
τα οποία συνδυάζονται με την καλλιέργεια σιτηρών ή κηπευτικών. 

Η παρέμβαση συνίσταται στη βελτίωση των υφιστάμενων γεωργοδασικών συστημάτων. Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί υποχρεούνται: 

α) Να προβαίνουν στη συστηματική φροντίδα και καθαρισμό των δέντρων του γεωργοδασικού συστήματος, 

β) σε συγκαλλιέργεια σιτηρών ή και κηπευτικών με παραγωγικά ή και δασικά δέντρα. 

Η ελάχιστη πυκνότητα δέντρων ανέρχεται στα 5 δέντρα ανά εκτάριο (1 εκτάριο = 10 στρέμματα) και η μέγιστη πυκνότητα δένδρων στα 250 δέντρα ανά εκτάριο. 

Όπως αναφέρει η εφαρμοστική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, το πεδίο εφαρμογής της παρέμβασης είναι αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές με βάση την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές, με βάση τον σχετικό χαρακτηρισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

 Σύμφωνα με τον «Αγρότυπο», «στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΚΑΠ που έστειλε η χώρα μας στην Ε.Ε., στο οικολογικό σχήμα συμπεριλάμβανε και τα «βοσκοτόπια με κάλυψη δέντρων μέχρι 40% και με ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση» (ανέφερε ότι θα είχαν σαν υποχρέωση για να εισπράξουν την ενίσχυση οι κτηνοτρόφοι τον καθαρισμό των θάμνων και την ελεγχόμενη βόσκηση). 

 Αυτό, όμως, δεν περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, με την υπογραφή Τσακίρη, με αποτέλεσμα να μένουν εκτός επιλεξιμότητας οι κτηνοτρόφοι. Αυτό έγινε γιατί με την «τεχνική λύση», που εφαρμόζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και στη νέα ΚΑΠ, δεν είναι εφικτό οι κτηνοτρόφοι να ενταχθούν στο οικολογικό σχήμα, γιατί δεν γνωρίζουν τον βοσκότοπο που τους δίνει το σύστημα και έτσι χάνουν τη στρεμματική ενίσχυση».


Σχόλια