Παράταση για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Π.Α.Α. στο πλαίσιο της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης έως τις 7 Ιουλίου

Δόθηκε παράταση έως 7 Ιουλίου για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντ...


Δόθηκε παράταση έως 7 Ιουλίου για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν, στη Δράση 4.1.5 πρέπει να υποβάλλουν (οριστικοποιήσουν) μία αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής (οριστικοποίησης) δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της αίτησης με συνέπεια αυτή να μην αξιολογείται.


πηγή: ertnews.gr

Σχόλια