Προκήρυξη θέσης για Καθηγητή/-ήτρια Βιολογίας μειωμένου ωραρίου στα Λύκεια της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη

Για το σχολικό έτος 2023-2024, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή προκηρύσσει θέση καθηγητή/-ήτριας μειωμένου ωραρίου για διδασκαλία Βιολογίας στο...


Για το σχολικό έτος 2023-2024, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή προκηρύσσει θέση καθηγητή/-ήτριας μειωμένου ωραρίου για διδασκαλία Βιολογίας στο Λύκειο (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.).

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

• Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Βιολογίας
• Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στη Β/θμια εκπαίδευση
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται είτε από προπτυχιακές / μεταπτυχιακές σπουδές σε Η.Π.Α. / Μ. Βρετανία ή από το ανάλογο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Γ2)
• Πολύ καλές γνώσεις στη χρήση Η/Υ και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
• Εμπειρία στην οργάνωση, προετοιμασία και παράδοση εργαστηριακών μαθημάτων
• Εγγραφή στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Επιπλέον προσόντα:

• Μεταπτυχιακό τίτλο σε σχετικό αντικείμενο
• Εμπειρία στην υλοποίηση βιωματικών ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων
Απαιτούμενες δεξιότητες:
• Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Αφοσίωση στην υπεροχή και στην εκπαιδευτική καινοτομία
• Άμεμπτη εργασιακή ηθική
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και την επιστολή ενδιαφέροντος μέχρι πληρώσεως της θέσης μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:To e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Application for High School Teaching Position (Biology). 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ.: 2310 492706.

Σχόλια