Δυτική Μακεδονία : Αναρτήθηκαν οι πίνακες για τον αναδασμό Αρμενοχωρίου

Αναρτήθηκαν οι πίνακες για τον Αναδασμό του αγροκτήματος Αρμενοχωρίου από την Επιτροπή Αναδασμού αγρ/τος Αρμενοχωρίου στο πρώην Κοινοτικό Κα...


Αναρτήθηκαν οι πίνακες για τον Αναδασμό του αγροκτήματος Αρμενοχωρίου από την Επιτροπή Αναδασμού αγρ/τος Αρμενοχωρίου στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Τοπικής Κοινότητας Αρμενοχωρίου και θα παραμείνουν τοιχοκολλημένα για είκοσι (20) ημέρες:

α) Κτηματολογικό Διάγραμμα της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό αγροκτήματος Αρμενοχωρίου.

β) Κτηματολογικός Πίνακας των ακινήτων που συμπεριλαμβάνονται στον αναδασμό.

γ) Πίνακας Ιδιοκτητών της ανωτέρω περιοχής.

Και προσκαλεί :

Τους κτηματίες της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό να λάβουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλουν , στην Επιτροπή Αναδασμού εντός ενός μήνα δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023, τυχόν ενστάσεις τους για τα σύνορα, το εμβαδόν των αγροτεμαχίων τους, για τα δικαιώματά τους σε αυτά ή και για οποιαδήποτε εγγραφή στον Κτηματολογικό Πίνακα και το Διάγραμμα που να αφορά τα δικά τους ακίνητα.

Οι ενστάσεις θα κατατίθενται σε εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρείας που θα βρίσκεται τις εργάσιμες ημέρες και από τις 08:30 έως τις 14:30 και επιπλέον κάθε Τετάρτη απόγευμα από τις 17:30 έως τις 20:00 στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Αρμενοχωρίου.

πηγή:ertnews.gr

Σχόλια