Η γλυφοσάτη θα λάβει εκ νέου έγκριση από την ΕΕ ;

Ως εκ τούτου, οι εταιρείες καλούν την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η γλυφοσάτη θα είναι διαθέσιμη στους Ευρωπαίους αγρότες «και μετά το 2023».  Προ...


Ως εκ τούτου, οι εταιρείες καλούν την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η γλυφοσάτη θα είναι διαθέσιμη στους Ευρωπαίους αγρότες «και μετά το 2023». 

Προσχέδιο έκθεσης που διέρρευσε προτείνει την ανανέωση της έγκρισης του αμφιλεγόμενου ζιζανιοκτόνου γλυφοσάτη ήδη από τον Σεπτέμβριο, χρονοδιάγραμμα το οποίο καταγγέλλεται από τις περιβαλλοντικές ομάδες ως «αντιδημοκρατικό».

«Το γενικό συμπέρασμα [που προκύπτει] από την αξιολόγηση είναι ότι μάλλον τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν γλυφοσάτη θα εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον [κανονισμό της ΕΕ]», αναφέρεται στο σχετικό προσχέδιο της έκθεσης.

Η έκθεση παρουσιάστηκε από την Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων (DG SANTE) στις χώρες της ΕΕ κατά τη διάρκεια μιας κλειστής συνεδρίασης της μόνιμης επιτροπής για τα φυτά, τα ζώα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (SCoPAFF) στις 11-12 Ιουλίου.

Η γλυφοσάτη είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο ως δραστική ουσία στη φυτοπροστασία. Το ζήτημα της ανανέωσης υπήρξε εξαιρετικά αμφιλεγόμενο, καθώς οι απόψεις διίστανται σχετικά με τις επιπτώσεις της γλυφοσάτης στην υγεία και το περιβάλλον.

Το κατά πόσον η γλυφοσάτη μπορεί να χαρακτηριστεί ως καρκινογόνος ουσία -δηλαδή, κατά πόσον αποτελεί παράγοντα πρόκλησης καρκίνου στον άνθρωπο- είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που αποτελούν μήλον της έριδος μεταξύ όχι μόνο από των ενδιαφερόμενων μερών αλλά και της επιστημονικής κοινότητας και των διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών.

Το σχέδιο έκθεσης, το οποίο φροντίζει να τονίσει ότι εκθέτει μόνο τις «προκαταρκτικές» απόψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής και «δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι εκφράζει επίσημη θέση της Επιτροπής», θα μπορούσε να παρουσιαστεί επίσημα στα κράτη μέλη ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Η τρέχουσα άδεια της ΕΕ για τη γλυφοσάτη ως δραστική ουσία στη φυτοπροστασία έληξε στα μέσα Δεκεμβρίου 2022, αλλά αυτή παρατάθηκε προσωρινά εν αναμονή της ετυμηγορίας της EFSA, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχει το εν λόγω ζιζανιοκτόνο.

Τα πολυαναμενόμενα συμπεράσματα της EFSA δημοσιεύθηκαν στις 6 Ιουλίου και δεν διαπίστωσαν «κρίσιμα σημεία ανησυχίας», αν και σημείωσαν ότι οι ελλείψεις δεδομένων δεν επέτρεπαν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για ορισμένες πτυχές.

Η είδηση πιθανόν να χαιρετιστεί από την ομάδα ανανέωσης της γλυφοσάτης, ένα σύμπλεγμα αγροχημικών εταιρειών που πιέζει για την ανανέωση της έγκρισης του ζιζανιοκτόνου. Η συγκεκριμένη ομάδα, μάλιστα, εξέδωσε δήλωση αμέσως μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της EFSA, υποστηρίζοντας πως τα συμπεράσματα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν τη «βάση για την επιτυχή επανέγκριση της γλυφοσάτης στην ΕΕ».

Ως εκ τούτου, οι εταιρείες καλούν την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η γλυφοσάτη θα είναι διαθέσιμη στους Ευρωπαίους αγρότες «και μετά το 2023».


Η ψηφοφορία επί του προτεινόμενου κανονισμού της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα στην επιτροπή γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο, στενεύοντας παραπάνω τα περιθώρια.

Τα πλήρη συμπεράσματα δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί

Ωστόσο, η EFSA δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει τα συνοδευτικά στοιχεία για τη δήλωσή της – ένα χρονοδιάγραμμα που καταγγέλθηκε από την ομάδα εκστρατείας Pesticide Action Network (PAN) Europe.

Συγκεκριμένα, τα πλήρη συμπεράσματα αναμένεται να δημοσιευθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου, χωρίς όμως τα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα που περιλαμβάνουν την εκτίμηση κινδύνου και την ομότιμη αξιολόγηση, διευκρινίζει σημείωμα της EFSA.

Τα συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες σελίδες, αναμένεται να δημοσιευθούν μεταξύ «τέλους Αυγούστου και μέσα Οκτωβρίου 2023», δήλωσε εκπρόσωπος της EFSA στη EURACTIV.

Για τον Martin Dermine, Εκτελεστικό Διευθυντή της PAN Europe, αυτό σημαίνει ότι «οι επιστήμονες και η κοινωνία των πολιτών θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν το έργο της EFSA μόλις τον Οκτώβριο».

«Η DG SANTE προχωρά βιαστικά με μυστικότητα, ενώ αφήνει την κοινωνία των πολιτών στο σκοτάδι, λίγο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Πόσο διαφανές και δημοκρατικό είναι αυτό;» διερωτήθηκε ο ίδιος.

Η PAN Europe κατηγόρησε επίσης την έκθεση ανανέωσης ότι παραβλέπει τα σημεία ανησυχίας που έθεσε η EFSA, όπως τα εντοπισμένα κενά δεδομένων, καθώς και την αναγνώριση των στοιχείων που συνδέουν τη χρήση του ζιζανιοκτόνου με τη νευροτοξικότητα, τη βλάβη στο μικροβίωμα και τη βιοποικιλότητα.

«Η DG SANTE κλείνει τα μάτια στα ζητήματα τοξικότητας και στα κενά δεδομένων που εντοπίστηκαν από την EFSA σε σχέση με τη χρήση της γλυφοσάτης και προσπαθεί κρυφά να επανεκδώσει γρήγορα την άδειά της αποφεύγοντας κάθε δημόσιο έλεγχο», δήλωσε η Αγγελική Λυσσιμάχου, επικεφαλής του τμήματος επιστήμης και πολιτικής της PAN Europe, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή «εξωφρενική».

Σχόλια