Περιφέρεια Πελοποννήσου & ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ : Εφαρμογή “έξυπνης τεχνολογίας” στη δακοκτονία

Η βελτιστοποίηση των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την εφαρμογή τεχνολογιών γ...


Η βελτιστοποίηση των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την εφαρμογή τεχνολογιών γεωπληροφορικής και αυτοματισμών, αποτελεί το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης, προϋπολογισμού 197.000 ευρώ, η οποία υπογράφηκε προχθές το πρωί, στην έδρα της Περιφέρειας στην Τρίπολη, μεταξύ της Περιφέρειας, του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Την εν λόγω σύμβαση υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και ο πρόεδρος του Οργανισμού, καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα οφέλη που προκύπτουν από αυτή, τόσο για τον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας όσο και για το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα ο κ. Νίκας, αφού επισήμανε την εξαιρετική και πολυεπίπεδη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ, τόνισε ότι η σύμβαση έχει ως στόχο να γίνεται η δακοκτονία με άρτιο τρόπο, μέσα από την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των δολωματικών ψεκασμών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του προγράμματος και συνεκδοχικά η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, που συνεπάγεται τη βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών.

Από την πλευρά του, ο κ. Χαρουτουνιάν ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη Π. Νίκα -και τα λοιπά στελέχη της Περιφέρειας- για την πρωτοβουλία αυτή, τονίζοντας στη συνέχεια ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι από τις πλέον δραστήριες σε θέματα που άπτονται του πρωτογενούς τομέα.

Αναφερόμενος δε στο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της υπογραφείσας σύμβασης -επιστημονικά υπεύθυνος του οποίου είναι ο δρ. Κωνσταντίνος Τζεράκης, εντεταλμένος ερευνητής του ΙΕΛΥΑ (Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου)-, επισήμανε ότι με τη χρήση νέων ψηφιακών μέσων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση όλης της διαδικασίας καταπολέμησης του δάκου σε συνολικά 700 σημεία.

“Το πρόγραμμα αυτό θα αποβεί προς όφελος των παραγωγών βεβαίως, αλλά κυρίως προς όφελος του περιβάλλοντος” σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, διευκρινίζοντας ότι έχει ήδη δοκιμαστεί πιλοτικά στην Πελοπόννησο, πάλι σε συνεργασία με την Περιφέρεια, ενώ εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα ότι θα γίνει δυνατό να εφαρμοστεί μέσα στη φετινή χρονιά.

Η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης έχει προσδιοριστεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα γεωπληροφορικής και αυτοματισμών στη δακοκτονία

Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ επιδιώκεται, ειδικότερα, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εθνικού προγράμματος δακοκτονίας με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και εργαλεία, με στόχο την αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των ελαιοκομικών προϊόντων στην Πελοπόννησο.

Σκοπός του έργου είναι η ενσωμάτωση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσφατα ανεπτυγμένων τεχνολογιών γεωπληροφορικής για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών της δακοκτονίας, καθώς και η εξοικείωση των εμπλεκόμενων φορέων της Περιφέρειας στη χρήση τους. 

Στόχο αποτελεί η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των δολωματικών ψεκασμών, οι οποίοι -στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος δακοκτονίας- εφαρμόζονται στο σύνολο της ελαιοκαλλιέργειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων.

Αντικείμενο του έργου είναι η ευρεία εφαρμογή σε ολόκληρη την έκταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανεπτυγμένων τεχνολογιών γεωπληροφορικής, για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος δακοκτονίας, καθώς και στην εξοικείωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων με τις προτεινόμενες τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί: 

  • Συναρμολόγηση και παραμετροποίηση 700 καταγραφικών πορείας και ροής ψεκαστικού υγρού για την παρακολούθηση της πορείας των μηχανοκίνητων ψεκαστικών μέσων, καθώς και της παροχής και της συνολικής κατανάλωσης του ψεκαστικού υγρού.

  • Αναβάθμιση υπολογιστικών υποδομών ΕΛΓΟ και πλατφόρμας παρακολούθησης για την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού καταγραφικών συσκευών, για την απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των παραπάνω παραμέτρων σε δορυφορικό υπόβαθρο.

  • Δημιουργία ψηφιακών διαδραστικών χαρτών ψεκασμένων και αψέκαστων αγροτεμαχίων ελαιώνων ανά περιοχή (τοπική κοινότητα ή εργολάβο ή εποπτεία) μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένου μοντέλου.

Το έργο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εξορθολογισμού του εθνικού προγράμματος δακοκτονίας στην Πελοπόννησο, καθώς μέσω της ενσωμάτωσης των διαθέσιμων νέων τεχνολογιών και της αλληλεπίδρασης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς βελτιστοποιείται η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών.


Σχόλια