Κίνδυνος προστίμων για αγρότες χωρίς βιβλία

Αντιμέτωποι με «τσουχτερά» πρόστιμα είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, οι οποίοι ενώ είχαν υποχρέωση για μετάταξη στο κανονικό και έ...


Αντιμέτωποι με «τσουχτερά» πρόστιμα είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, οι οποίοι ενώ είχαν υποχρέωση για μετάταξη στο κανονικό και ένταξη σε βιβλία εσόδων- εξόδων δεν προέβησαν στην εν λόγω μεταβολή . Οι συγκεκριμένοι εάν ελεγχθούν από την εφορία και διαπιστωθεί τυχόν μη τήρηση βιβλίων , παρότι δεν τυγχάνουν εξαίρεσης, βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο της τάξης των 2.500 ευρώ .

Το ίδιο ισχύει και για τους έτερο-επαγγελματίες , δηλαδή αγρότες που από άλλη αιτία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων και για την οποία ήδη εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς .

Στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υπάγονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος , πραγματοποίησαν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, αξίας ανώτερης των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις ( δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης ) ανώτερες των 5.000 ευρώ .Φυσικά εάν κάποια χρονιά δεν εμπίπτουν σε κανένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια δύνανται να επιστρέψουν στο ειδικό καθεστώς .

Συγκεκριμένα, στις πρώτες 30 ηµέρες του κάθε έτους (01/01 µε 30/01) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ελέγχουν το σύνολο των επιδοτήσεων που εισέπραξαν το προηγούµενο έτος και, εφόσον το άθροισµα τους υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, τότε µέχρι τις 30 Ιανουαρίου θα πρέπει να κάνουν µετάταξη και να ενταχθούν στο κανονικό.

Αντίθετα, όσοι βρίσκονται ήδη σε καθεστώς βιβλίων (κανονικό) έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που οι εισπραχθείσες επιδοτήσεις δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ να βγουν από τα βιβλία και να επανέλθουν στο ειδικό καθεστώς.

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν.2859/2000: «1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου …».


ΠΗΓΗ:Newsbomb 

Σχόλια