Πήραν ΦΕΚ οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης σε μαλακό σιτάρι & κριθάρι

Πήραν ΦΕΚ οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια μαλακού σίτου και κριθαριού.  Ο προϋπολογισμός ...


Πήραν ΦΕΚ οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια μαλακού σίτου και κριθαριού. 

Ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το μαλακό σιτάρι ανέρχεται στα 5.824.000 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 29.120.000. 

Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στο μαλακό σιτάρι για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 582.400 στρέμματα. 

Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 10 ευρώ/στρέμμα και με απόκλιση ±15%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αποκλίσεις της περιόδου 2017-2020 για τη συνδεδεμένη ενίσχυση του σκληρού σιταριού. 

Επομένως, η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 8,5 ευρώ/στρέμμα και 11,5 ευρώ /στρέμμα, αντίστοιχα. 

Για το κριθάρι ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης ανέρχεται στα 8.320.000 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 41.600.000 ευρώ. 

Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στο κριθάρι για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται στα 832.000 στρέμματα. 

Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 10 ευρώ/στρέμμα. Εκτιμαται οτι η αποκλιση απο τη μοναδιαkα τιμη θα κυμανθει σε ±15%. 

Επομένως, η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 8,5 ευρώ/στρέμμα και 11, ευρώ/στρέμμα, αντίστοιχα.


Σχόλια