Πόση έκταση χρησιμοποιείται στην Ελλάδα για βιολογική γεωργία

Η έκταση που χρησιμοποιείται για βιολογική παραγωγή στην ΕΕ αυξήθηκε από 147 εκατομμύρια στρέμματα το 2020 σε 159 εκατομμύρια στρέμματα το ...


Η έκταση που χρησιμοποιείται για βιολογική παραγωγή στην ΕΕ αυξήθηκε από 147 εκατομμύρια στρέμματα το 2020 σε 159 εκατομμύρια στρέμματα το 2021, έκταση που αντιστοιχεί στο 9,9% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Μεταξύ 2012 και 2021, η έκταση που χρησιμοποιείται για τη βιολογική γεωργία αυξήθηκε σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Η περιοχή σχεδόν τετραπλασιάστηκε στην Πορτογαλία (+283%) και στην Κροατία (+282%), όπου σημειώθηκαν και τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης εντός της ΕΕ. Επίσης, αυξήθηκε ραγδαία στη Γαλλία (+169%) και υπερδιπλασιάστηκε στην Ουγγαρία (+125%) και στη Ρουμανία (+101%).

Τα υψηλότερα μερίδια περιοχών βιολογικής γεωργίας στο σύνολο της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην ΕΕ, ήταν στην Αυστρία (26% το 2020), στην Εσθονία (23% το 2021) και στη Σουηδία (20% το 2021).

Αντίθετα, το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας ήταν κάτω του 5% σε έξι χώρες της ΕΕ το 2021, με τα χαμηλότερα μερίδια στη Βουλγαρία (1,7%) και στη Μάλτα (0,6%).

Στην Ελλάδα το μερίδιο περιοχών βιολογικής γεωργίας ήταν στο 10,5% το 2020.


Σχόλια