Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας: Περισσότερες διευκρινίσεις & σαφείς εξηγήσεις ζήτησε ο Αυγενάκης για την μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων για τα φυτοφάρμακα

Αρνητικές επιπτώσεις για την Ελλάδα από τον κανονισμό της Κομισιόν για τα φυτοφάρμακα «Σύμφωνα με τη μελέτη, ορισμένες καλλιέργειες για τις ...


Αρνητικές επιπτώσεις για την Ελλάδα από τον κανονισμό της Κομισιόν για τα φυτοφάρμακα
«Σύμφωνα με τη μελέτη, ορισμένες καλλιέργειες για τις οποίες προκύπτει ότι θα επηρεαστούν αρνητικά αφορούν ορισμένα πολύ σημαντικά ελληνικά γεωργικά προϊόντα τόσο για την εγχώρια κατανάλωση όσο και για τις εξαγωγές της χώρας μας», τόνισε ο Έλληνας Υπουργός αγροτικής Ανάπτυξης. 

«Περισσότερες διευκρινίσεις» και «σαφείς εξηγήσεις» ζήτησε από την Κομισιόν ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λεύτερης Αυγενάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ την Τρίτη (25 Ιουλίου) πάνω στη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων για τα φυτοφάρμακα που δημοσίευσε η Επιτροπή.

Ο κανονισμός για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων (SUR) που προτάθηκε πέρυσι έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συνεδριάσεων του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας μέχρι σήμερα. Η Κομισιόν πρόσφατα δημοσίευσε συμπληρωματική εκτενή μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων για τα φυτοφάρμακα ύστερα από αίτημα του Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, οι Υπουργοί των 27 κρατών μελών συζήτησαν εκ νέου το θέμα των φυτοφαρμάκων σχολιάζοντας την μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής.

Ύστερα από μια πρώτη ανάγνωση της αρμόδιας ελληνικής ομάδας, όπως σημείωσε ο Έλληνας Υπουργός, είναι εμφανές ότι «απαιτούνται περισσότερες διευκρινήσεις σε ορισμένα σημεία» της μελέτης.

«Ορισμένα ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς. Δεν υπάρχουν σαφείς εξηγήσεις αναφορικά με τις ποσοτικοποιημένες εκτιμήσεις του αντίκτυπου [του κανονισμού] στα κράτη- μέλη», υπογράμμισε στην παρέμβασή του ο κ. Αυγενάκης. Επιπρόσθετα, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της έκθεσης, τα χαρακτήρισε «γενικά και κυρίως μη στοιχειοθετημένα».

Το σημαντικό δε στοιχείο της μελέτης είναι πως από αυτήν προκύπτει ότι θα επηρεαστούν σημαντικά ελληνικά γεωργικά προϊόντα με τον κανονισμό για τα φυτοφάρμακα.

«Σύμφωνα με τη μελέτη, ορισμένες καλλιέργειες για τις οποίες προκύπτει ότι θα επηρεαστούν αρνητικά αφορούν ορισμένα πολύ σημαντικά ελληνικά γεωργικά προϊόντα τόσο για την εγχώρια κατανάλωση όσο και για τις εξαγωγές της χώρας μας», τόνισε ο Έλληνας Υπουργός αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς να προβεί σε λεπτομέρειες για το ποια γεωργικά προϊόντα αφορούν οι αρνητικές επιπτώσεις.

Τέλος, ο Υπουργός τόνισε πως «οι στόχοι μείωσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να μην είναι νομικά δεσμευτικοί για τα κράτη μέλη», ενώ θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ώστε να μην επηρεαστούν αρνητικά περισσότερο κάποια κράτη μέλη άλλα.

Οι ανησυχίες των Ελλήνων Αγροτών

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, ο Υπουργός κ. Αυγενάκης μετέφερε στους Ευρωπαίους ομόλογούς του, την ανησυχία των Ελλήνων αγροτών για τον κίνδυνο δημιουργίας μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων στην αγορά, καθώς οι νέοι χαρακτήρες που δημιουργούνται με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές θα προστατεύονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

«Οι φυτικές ποικιλίες δεν προστατεύονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και αυτό πρέπει να διασφαλιστεί και σε αυτή την περίπτωση. Είναι αναγκαία η αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας, ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, παράλληλα με την πράσινη μετάβαση της οικονομίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τα παλιά εργαλεία. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των φυτοφαρμάκων, οι αγρότες χρειάζονται νέα εργαλεία», τόνισε ο Υπουργός.Από Marianthi Pelekanaki | Euractiv Greece


Σχόλια