Ο πανεπιστημιακός Παράδεισος είναι ακόμα πολύ μακριά...

Του Καθηγητή και πρώην Πρύτανη Γιάννη Πανούση Με το αξίωμα της επανάληψης έχεις την ψευδαίσθηση πως ζεις στο παρελθόν Δεν σκοπεύω στο σημερ...


Του Καθηγητή και πρώην Πρύτανη Γιάννη Πανούση

Με το αξίωμα της επανάληψης έχεις την ψευδαίσθηση πως ζεις στο παρελθόν
Δεν σκοπεύω στο σημερινό κείμενο ν’ ασχοληθώ με τις ένθεν/κακείθεν ιδεολογίες[μέχρι και ιδεοληψίες] για τα μη-κρατικά ΑΕΙ. Ως γνωστόν οι μεν φιλελεύθεροι θεωρούν την ίδρυσή τους ως το απαραίτητο κι αναγκαίο θεραπευτικό φάρμακο για τη διάσωση[;] των δημοσίων πανεπιστημίων, οι δε αριστεροί δαιμονοποιούν τη λειτουργία τους ,ως μια ακόμα απόδειξη της καπιταλιστικής προώθησης ελίτ

Ούτε θεωρώ σκόπιμο να χαθώ μέσα σε ατέρμονους ανα-στοχασμούς για το ρόλο της Ανώτατης εκπαίδευσης στις κοινωνικές ανισότητες ή στην κοινωνική κινητικότητα,με όρους του 1950 ή του 1974,χωρίς δηλαδή συνεκτίμηση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Το ιδιο ισχύει και με το συνταγματικό διάλογο ως προς τη συνθετική ισχύ των άρθρων 28 και 16 του Σ.Θέλω απλώς να επισημάνω 6 σημεία στην εφαρμογή του νέου σχετικού νόμου, που κατά τη γνώμη μου θα μετριάσουν τις οποιεσδήποτε αντιδράσεις ή και θα ενισχύσουν τη θετική επιχειρηματολογία

Θέμα πρώτον: ο ακαδημαϊκός και χωροταξικός χάρτης

Είναι αυτονόητο ότι τα μη-κρατικά[ιδρυματικά] πανεπιστημιακά τμήματα θα ιδρύονται εκεί που η Πολιτεία αδυνατεί να χρηματοδοτήσει ένα δημόσιο ΑΕΙ. Κι όχι μόνον αυτό. Τα γνωστικά αντικείμενα θα ορίζονται με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και της παραγωγής. Με άλλα λόγια δεν θα φτιάχνει ένα πανεπιστήμιο όποιος θέλει , όπου θέλει και για ό,τι θέλει

Θέμα δεύτερον:όροι χορήγησης άδειας ίδρυσης

Την άδεια σκοπιμότητας θα χορηγεί Ανεξάρτητη Αρχή[Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης] που θα συγκροτείται από προσωπικότητες του ακαδημαικού χώρου και θα εποπτεύεται από το Υπουργείο παιδείας, ως προς την τήρηση των όρων χορήγησης


Θέμα τρίτον: δικαίωμα πρόσβασης/εγγραφής

Για λόγους ισότητας ευκαιριών πρέπει να παρέχεται προνομιακό δικαίωμα εγγραφής στους αποτυχόντες στις πανελλήνιες εξετάσεις[κατά σειρά επιτυχίας/αποτυχίας και σε συνάρτηση με τη δήλωσή τους στο μηχανογραφικό δελτίο].Είναι αυτονόητη η πρόβλεψη υποτροφιών για όσους αδυνατούν να καταβάλλουν δίδακτρα

Θέμα τέταρτον:τρόπος διοίκησης

Το Συμβούλιο Διοίκησης [στο οποίο θα συμμετέχουν και μέλη που θα ορίζει η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής]δείχνει το δρόμο,χωρίς όμως να ακυρώνει τα υπόλοιπα όργανα[πρύτανης,πρυτανικό συμβούλιο κλπ].Τα της ακαδημαικής ελευθερίας και τα του Ασύλου εντάσσονται στις γενικές διατάξεις

Θέμα πέμπτον: διαδικασίες εκλογής επιστημονικού προσωπικού

Είναι αυτονόητο ότι τα προσόντα, οι διαδικασίες κρίσης, τα εκλεκτορικά σώματα, τ’αξιοκρατικά κριτήρια παραμένουν ως έχουν στην ισχύουσα πανεπιστημιακή νομοθεσία. Οι όποιες αποκλίσεις[π.χ συμβασιούχων κλπ]πρέπει να προβλέπονται ρητά στην άδεια χορήγησης

Θέμα έκτον:προγράμματα σπουδών

Κρίνεται ως condition sine qua non η εφαρμογή προγραμμάτων σχετικών και συναφών με τα αντίστοιχα των δημοσίων πανεπιστημίων,όχι μόνο για λόγους ισοτιμίας αλλά και για να μη δίδεται η εντύπωση στην ελληνική οικογένεια και στους φοιτητές ότι στα μη-κρατικά ΑΕΙ διδάσκεται ‘΄κάτι άλλο,ίσως διαφορετικό ή και ανώτερο’.Οι ειδικεύσεις και οι εναλλακτικές προσεγγίσεις έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και σήμερα στα ομοειδή τμήματα,χωρίς όμως να διασπούν τον ενιαίο χαρακτήρα του γνωστικού αντικειμένου

Με τις παραπάνω αρχικές σκέψεις ελπίζω να συμβάλλω στην πραγματική κι όχι κομματική διαχείριση στην υλοποίηση του νέου αυτού θεσμού. Τα υπόλοιπα αφορούν αποφάσεις κι αρμοδιότητες άλλων...


πηγή: esos.gr

Σχόλια