Φορολόγηση Αγροτών : Ποινές & πρόστιμα για αγρότες που δεν εντάχθηκαν στα βιβλία

Στις πρώτες 30 ηµέρες του κάθε έτους (01/01 – 30/01) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος οφείλουν να ελέγχουν το σύνολο των επιδοτήσεων που ει...


Στις πρώτες 30 ηµέρες του κάθε έτους (01/01 – 30/01) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος οφείλουν να ελέγχουν το σύνολο των επιδοτήσεων που εισέπραξαν το προηγούµενο έτος και, εφόσον το άθροισµα τους υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, τότε µέχρι τις 30 Ιανουαρίου θα πρέπει να κάνουν µετάταξη και να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς.

Αντίθετα, όσοι βρίσκονται ήδη σε καθεστώς βιβλίων έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που οι εισπραχθείσες επιδοτήσεις δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ, να βγουν από τα βιβλία και να επανέλθουν στο ειδικό καθεστώς. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν.2859/2000:

 «1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς, µε την επιφύλαξη της παραγράφου …».

Έχουν εκδοθεί και αποσταλεί πάρα πολλά σηµειώµατα – προσκλήσεις σε αγρότες οι οποίοι δεν εντάχθηκαν ως όφειλαν στο κανονικό καθεστώς. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν πολλοί αγρότες οι οποίοι επέλεξαν συνειδητά να µην ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς (να µην «µπουν» δηλαδή στα βιβλία), ευελπιστώντας ότι αυτό δεν θα τους δηµιουργούσε πρόβληµα.

Πάρα πολλοί αγρότες έλαβαν ενηµέρωση από την ΑΑ∆Ε, η οποία τους πληροφορεί ότι δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, όπως είχαν υποχρέωση. Στην ίδια επιστολή καλούνται να κάνουν όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειµένου να κλείσει την εκκρεµότητα αυτή ο καθένας. Να τονίσω ότι µέχρι στιγµής το εύκολα ελεγχόµενο κριτήριο είναι οι επιδοτήσεις: από τη στιγµή που υπάρχει η σύνδεση µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι απλή η διασταύρωση του συνόλου των επιδοτήσεων.

Πως µεταφράζεται αυτό για κάποιον ο οποίος δεν εντάχθηκε στο κανονικό καθεστώς π.χ. την 01/01/2022 όπως είχε υποχρέωση, εφόσον το 2021 εισέπραξε επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ;Πρέπει να κάνει ένταξη στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία 01/01/2021, (πρόστιµο 102,40 ευρώ).

Πρέπει να υποβάλλει τέσσερις (4) περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2022, καθώς και για το α’ τρίµηνο του 2023, (πρόστιµο 102,40 ευρώ x 5 = 512 ευρώ).

Σε περίπτωση που έχει πουλήσει προϊόντας παραγωγής του, επειδή η αγορά έγινε µε παραστατικό που εκδόθηκε από την πλευρά του αγοραστή (τιµολόγιο αγοράς) και σε συνεννόηση µαζί του, θα πρέπει να εκδώσει είτε τιµολόγιο πώλησης σε αντικατάσταση, είτε συµπληρωµατικό τιµολόγιο και να χρεώσει στον προµηθευτή του τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Οι παραπάνω ενέργειες θα του κοστίσουν 614,40 ευρώ σε πρόστιµα, συν κάτι «ψιλά» σε προσαυξήσεις (η κάθε υποβολή έχει αυτοτελές πρόστιµο 102,40 ευρώ), ενώ αν κάποιο ή κάποια από τα ΦΠΑ είναι χρεωστικά, τότε το αυτοτελές πρόστιµο εκτοξεύεται στα 250 ευρώ πλέον προσαυξήσεων και χαρτοσήµου.

Αν ο αγρότης του παραδείγµατος είχε µεταβιβάσει τα δικαιώµατα του π.χ. τον Ιούνιο του 2022 κι έλαβε σήµερα την επιστολή από την ΑΑ∆Ε, θα πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία 01/01/2022, να προχωρήσει στις όποιες αντικαταστάσεις τιµολογίων πώλησης (εφόσον είχε διενεργήσει πωλήσεις) και να κάνει διακοπή εργασιών µε την ηµεροµηνία της µεταβίβασης των δικαιωµάτων του.

Είναι συνεπώς εξαιρετικά επικίνδυνο και κοστοβόρο, να επιλέξει συνειδητά ο οποιοσδήποτε να µην ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Αυτή είναι η απλή περίπτωση, δηλαδή εντοπίστηκε από τον αγρότη ή το λογιστή του το πρόβληµα αυτό και αποφάσισαν να προχωρήσουν στις ανωτέρω περιγραφόµενες διαδικασίες.

Το χειρότερο όµως είναι όταν αυτή την παρατυπία την βρει ο έλεγχος που γίνεται συνήθως, κυρίως από το τµήµα ΦΠΑ της ∆.Ο.Υ., ειδικά όταν αιτούνται κάποιοι επιστροφή ΦΠΑ. το πρόστιµο εκτοξεύεται στις 2.500 ευρώ.

Συµπέρασµα: Ελέγξτε τις επιδοτήσεις που έχετε λάβει φέτος, είτε τα προηγούµενα έτη και ενηµερώστε το λογιστή σας. Φροντίστε ό,τι κάνετε να το κάνετε συνειδητά, διότι αν σας προλάβει ο έλεγχος και σας βρει εκτός βιβλίων ενώ έχετε την υποχρέωση να ενταχθείτε, τότε το πρόστιµο είναι απείρως µεγαλύτερο (2.500 ευρώ).

Εντατικοποίηση των ελέγχων

Ο τρόπος που γίνονται οι έλεγχοι αλλάζει µε την είσοδο στο σύστηµα της τεχνητής νοηµοσύνης. Προσέξτε τα παραστατικά που λαµβάνετε, φροντίστε να τεκµηριώνετε ότι πρόκειται για δαπάνες της επιχείρησης σας και ότι δεν είναι προσωπικά έξοδα. Μπορείτε να πάρετε τιµολόγιο για τα πάντα: από την αγορά τσάντας για τη σύζυγο, µέχρι και τις πάνες των µωρών. Ο λογιστής είναι υποχρεωµένος να τα καταχωρήσει, ωστόσο στον έλεγχο την τεκµηρίωση του εξόδου την κάνετε εσείς.


Γιώργος Παπαδημητρίου

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας


Σχόλια